Det siste halve året har direktoratet prioritert søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin og søknader om resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin og saksbehandlingstiden her er under to måneder dersom sakene er komplette ved innsending. 

- Det har vært viktig å prioritere dette for å unngå for store inntektstap for søkerne, sier divisjonsdirektør Karin Straume. 

Helfo etterbetaler spesialisttillegget så fort resertifiseringen er godkjent. Spesialister i allmennmedisin får en påminnelse når det er om lag 6 måneder igjen før spesialistgodkjenningen utløper. Regninger som inneholder spesialisttaksten vil bli automatisk avvist etter at godkjenningen er utløpt. Disse kan sendes på nytt så snart godkjenningen er i orden, og vil da bli etterbetalt. 

- Vi forstår at denne midlertidige utsettelsen av deler av utbetalingen er en stor ulempe, og det er derfor resertifiseringene har høyeste prioritet hos oss. Fra 15. september vil vi også få en automatisk varsling om utløpsdato for godkjenningen i vårt saksbehandlingssystem, slik at vi kan bli enda mer målrettede i våre prioriteringer.

Raskere behandling av komplette saker

Helsedirektoratet har mottatt 1125 søknader om spesialistgodkjenning hittil i år, hvorav 25 nye søknader i uke 31 og 22 i uke 32. 
  • Totalt har vi nå 622 søknader, fordelt på 499 sykehusspesialiteter, 49 allmennmedisin, 41 resertifisering og 33 konverteringer fra annet EU/EØS-land 
  • I perioden 31.07. – 04.08. er det fattet 129 vedtak om spesialistgodkjenning. Av disse er 33 sykehusspesialiteter, 22 allmennmedisin og 33 resertifiseringer. I tillegg kommer konverteringer, fagområdelisens og utsettelser. 
  • I perioden 04.08. – 10.08. er det fattet 114 vedtak om spesialistgodkjenning. Av disse er 60 sykehusspesialiteter, 17 allmennmedisin og 1 resertifiseringer. I tillegg kommer 26 konverteringer og 4 fagområdelisens.
Saksbehandlingstiden for sykehusspesialiteter har blitt over syv måneder og for noen kan det bli enda lenger. Det er iverksatt strakstiltak for å forenkle, effektivisere og styrke kapasiteten både på saksbehandling og på medisinskfaglige avklaringer. Flere søkere vil nå oppleve at de får svar på søknaden sin tidligere enn dette. 

Helsedirektoratet screener søknadene raskt etter mottak for å identifisere mangler som søkerne får tilbakemelding om. Det er viktig å understreke at søkere som leverer komplett skal få rask saksbehandling. 
- Vi oppgir for tiden 6 måneder saksbehandlingstid for sykehusspesialitetene på våre nettsider.  Målet vårt er at de skal få behandlet saken sin betydelig raskere enn dette og på sikt jobber vi mot tre måneders saksbehandlingstid, sier Straume.