​Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) har, med støtte fra Helsedirektoratet, laget en tilsynspakke for kommunene om inneklima i skolen. Det arrangeres en tilsynskampanje som startet 1. oktober 2016, og alle kommuner er invitert til å delta. Målet er å bidra til et større fokus på elevers fysiske arbeidsmiljø og bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn.

Lovpålagte tilsyn er ressurskrevende å få gjennomført. NEMFO er en landsdekkende forening for ansatte innen miljørettet folkehelsearbeid i kommunene. Et utvalg av foreningens medlemmer har, i samråd med Helsedirektoratet, laget en materiellpakke som skal lette gjennomføringen av tilsyn – for å kunne avdekke feil og mangler.

Delta i tilsynsdugnad for barns skolemiljø

Interesserte kan melde seg på ved å ta kontakt med NEMFO, hvor du også finner mer informasjon (nemfo.no). Per 25. oktober 2016 er 161 kommuner/bydeler påmeldt.

Helsedirektoratet har nylig utgitt Veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern (IS-2288), som vil være nyttig et verktøy for kommunene i tilsynsarbeidet.

Kontakt

For mer informasjon kontakt: