- Dette er en stor dag for den norske helse- og omsorgstjenesten. Prisen viser at vi har kommet langt med den nasjonale innsatsen for å redusere pasientskader og forbedre kvaliteten i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ministeren gratulerer de som jobber med pasientsikkerhet hver dag ute i tjenestene.

- Dette er god motivasjon for å bli enda bedre, sier han.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 mottok onsdag hedersprisen for kvalitet, sikkerhet og pasientsentrert omsorg ved World Hospital Congress i Taipei, Taiwan. Prisen ble vunnet i konkurranse med 90 organisasjoner fra 24 land.

Ser at det nytter

- Vi ser at innsatsen nytter og at det har vært virkningsfylt at alle sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten har stått samlet bak både kampanjen og programmet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, som også leder pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe.

Han trekker frem at rundt 60 prosent av medarbeiderne i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i en undersøkelse gjennomført av Deloitte sier de opplever at pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til at pasientsikkerhet står høyt på dagsordenen i deres enhet.

Skal redusere pasientskader og bygge pasientsikkerhetskultur

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har eksistert siden 2011, og målsettingene er å redusere antall pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Programmet har laget tiltakspakker innen utvalgte innsatsområder som både helseforetak og kommuner jobber med, deriblant riktig legemiddelbruk og trygg kirurgi.

- Det vi ser her i Taipei er at vi har gjort noe unikt i internasjonal sammenheng ved å gå så bredt ut i hele tjenesten – fra hjemmetjeneste til sykehus. Vi har fokusert på å bygge kompetanse og redusere skader vi vet kan forebygges. Siden oppstarten har tusenvis av helsepersonell blitt kurset i forbedringsmetodikk, og sakte men sikkert blir tjenestene våre tryggere og bedre for pasientene og brukerne våre, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet.

Les om programmet

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har en bredt sammensatt styringsgruppe med alle sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten. Sekretariatet står for daglig drift og er plassert i Helsedirektoratet.