De to avdelingene dette gjelder er; Avdeling helseregistre og Avdeling økonomi og analyse. Bygget, som er under oppføring, har fått navnet Trondheimsporten, og er lokalisert på sørsiden av byen ved en av innfartsårene til Trondheim sentrum. Det er planlagt flytting til nye lokaler i medio desember 2017.