Helsedirektoratets arrangementer:

Tirsdag 15.8.:

12:00-13.00:
Lansering RusOff – rusmiddelpolicy for arbeidsplasser i det offentlige 
9 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden. «RusOff» er en guide som skal gjøre det enklere å lage og følge en ruspolicy i det offentlige.

12.30-14.00:
Persontilpasset medisin: Medisinsk forskning og klinisk bruk 
Persontilpasset medisin har gått fra å være en fjern fremtidsvisjon til å bli et oppnåelig mål. Her vil fagmiljøer og helsepolitikere diskutere målet og hva som skal til for å nå det.

14.00-16.00:
Lansering av rapporten «Utsatt ungdom»
Rapporten er bestilt fra NOVA av Helsedirektoratet og Bufdir. Kommentarer og debatt. 

Torsdag 17.8.:

08.00-10.25:
En aktiv og meningsfull hverdag med demens
Hvilken nytte kan dagaktivitetstilbud gi for personer med demens, for pårørende og for kommunen. 

10.30-12.00:
Psykisk helse og rus: Det finnes virksomme tiltak – hva kan kommunene gjøre?
Helsemyndighetenes satsinger og kommunenes erfaringer.

20.00-22.00:
Brukermedvirkning ungdom
Hvorfor er det viktig å involvere ungdommene? Blir de hørt?