Her finner du informasjon om hva vi arrangerer og deltar på. Følg med på Facebook-arrangementet vårt for nyheter og oppdateringer om hva som skjer.

 

Program


Tirsdag 14. august


12:15 – 13:15
Sjømatkonsumer i Norge stuper. Hvorfor vender de unge ryggen til fisken?
Sted: DN-teltet
Om: Sjømatkonsumet faller i Norge. Hva må til for å få spesielt de unge til å spise mer fisk? Norsk sjømatråd inviterer til debatt om hva produsenter, myndigheter og salgsleddet gjør for å snu trenden. Divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging, Linda Granborg, deltar i debatten.

 


Onsdag 15. august


09:00 – 11:00
Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold mot eldre?
Sted: Bystyresentralen Arendal
Om: Politiet inviterer til debatt om vold og overgrep mot eldre, hvor sentrale aktører på området deltar i en debatt om hva vi kan gjøre med utfordringen. Bjørn Guldvog deltar i debatt med politidirektør Odd Reidar Humlegård.  

09.00 – 11.30
Helsekostnadene i Norge får nye høyder. Har vi gitt opp kampen mot diabetes, fedme og overvekt?
Sted: Cafe Lindvedske hus
Om: Antall overvektige øker og øker. Livsstilsykdommene i takt med dette. Hva går galt?
Linda Granlund deltar i diskusjon om dette.

16.30 – 17.30
De største folkehelsesutfordringene – hva er løsningene?
Sted: Arendal Bibliotek
Om: Helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg vil diskutere de største utfordringene for nordmenns helse og betydningen utfordringene har for samfunnets bærekraft fremover. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til samtale om effektive tiltak, og om vi gjør de riktige grepene fremover.

 

Torsdag 16. august

08.00 – 10.00
Trening og kreft: Slik kan vi forbedre fremtidens kreftbehandling
Sted: Blom Restaurant
Om: Svært mange nordmenn vet hvilken påkjenning kreft kan være. Dessverre finnes det få garantier i møte med kreften, men fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen viser seg å kunne bedre fremtidsutsiktene. Avdelingsdirektør for folkesykdommer, Henriette Øien, deltar i debatt om dette.


11.00 – 13.00
Elefanten i rommet – Er mer helgearbeid løsningen for mer heltid i helse- og omsorgssektoren?
Sted: Clairon Hotel Tyholmen
Om: Helgearbeid blir av både enkelte forskere, politikere og praktikere pekt på som en nødvendig del av løsningen nødvendig brikke for å få til mer heltid i helse- og omsorgssektoren. Samtidig skaper diskusjonen om helgearbeid fort konflikt, og kan være en kilde til uenighet både sentralt og lokalt.

16.45 – 18.00
Ettermiddagspanelet: Folkehelse-Norge i 2025 – hvor skal vi, og hvordan kommer vi dit?
Sted: Thon Hotel Arendal
Om: Dagens Medisin inviterer til debatt om 8 helsetemaer, med 24 deltakere: Helsedirektør Bjørn Guldvog tenker fremover. Se resten av programmet her.

 

Fredag 17. august

09:00 – 12.00
Å mestre livet.. Om psykisk helse i skolen
Sted: Clairon Hotel Tyholmen
Om: Frokostseminar med innledere som kommer for å snakke om fokus på livsmestring og psykisk helse i skolen. Bjørn Guldvog åpner seminaret.