​- Helfo er i omstilling for å møte forventningene om digitalisering av offentlig virksomhet og økt effektivitet. Jan Mathisen har gjort en viktig og god jobb som leder for Helfo i sin første periode som direktør, og vi er glade for at han nå fortsetter, sier assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk.

Helfo er ytre etat under Helsedirektoratet, og forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfo forvalter om lag 35 milliarder kroner årlig og har 540 årsverk på mer enn 20 lokasjoner.

Mathisen er utdannet jurist og siviløkonom, og har i tillegg utdanning innen offentlig administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han har tidligere arbeidet flere år i skatteetaten.