Tidligere har det vært ett senter for sykehjem og ett senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å redusere antall sentre til 20. I tillegg består dagens løsning for utviklingssenter for den samiske befolkningen i Finnmark i 2017.

Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå besluttet hvilke kommuner som blir vertskommune for slike utviklingssentre. Alle kommuner som har hatt slike sentre kunne søke. Hensikten med den nye ordningen er å samle ressursene og satse på kompetanse, og sikre forpliktende samarbeid med andre kommuner i fylket. Vertskommunene får nå en viktigere rolle. Alle som nå får tildelt status som vertskommune har forankres arbeidet politisk i sin kommune, de bidrar med finansiering, og de satser på et sterkt utviklingssenter som både kan være en drivkraft i egen kommune og en pådriver for de andre i fylket.

Det skal utarbeides et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som vil sette rammene for arbeidet. 

Følgende kommuner er tildelt status som vertskommuner for utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester fra 1.1.2017:

 • Finnmark: Sør-Varanger kommune
 • Troms: Tromsø kommune
 • Nordland: Vestvågøy kommune (med Alstahaug kommune som satellitt)
 • Nord-Trøndelag: Verdal kommune
 • Sør-Trøndelag: Åfjord kommune
 • Møre og Romsdal: Ålesund kommune
 • Sogn og Fjordane: Førde kommune
 • Hordaland: Bergen kommune
 • Rogaland: Stavanger kommune
 • Hele Fonna: Haugesund kommune
 • Vest-Agder: Kristiansand kommune (med Songdalen kommune som satellitt)
 • Aust-Agder: Grimstad kommune
 • Telemark: Porsgrunn kommune
 • Vestfold: Sandefjord kommune
 • Buskerud: Drammen kommune
 • Akershus: Lørenskog kommune
 • Oslo: Oslo kommune
 • Oppland: Gjøvik kommune
 • Hedmark: Hamar kommune (med Elverum og Stange kommuner som satellitter)
 • Østfold: Eidsberg kommune