​Det finnes to frikortordninger i Norge, egenandelstak 1 og 2. De gjelder for ulike tjenester. Ordningen med frikort for egenandelstak 1 ble automatisert allerede for seks år siden, i juni 2010. Fra nyttår i år ble frikort for egenandelstak 2 automatisert. Det innebærer at ingen lenger trenger å søke om frikort for helsetjenester. De kommer automatisk i posten når brukerne har nådd beløpet i egenandeler som gir rett til frikort.

I ordningen for frikort for egenandelstak 2 inngår egenandeler for fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

Når brukeren har betalt en godkjent egenandel rapporteres denne elektronisk fra behandleren til Helfo. Egenandelsregisterforskriften fastsetter at alle egenandeler skal innrapporteres innen 14. dager. Alle som i løpet av 2017 har betalt egenandeler over 1990 kroner for tjenester som faller inn under ordningen, vil få frikort egenandelstak 2 tilsendt automatisk fra Helfo. Har brukeren betalt for mye i egenandeler, blir beløpet vedkommende har krav på, automatisk tilbakebetalt fra Helfo.

De to frikortordningene gjelder for ulike helsetjenester, og har man fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen.

Frem til 1. januar 2017 var pasienter med en diagnose som stod på en liste over nærmere 100 diagnoser (den såkalte sykdomslista) fritatt for egenandel ved fysioterapi. 1. januar ble denne ordningen avviklet. Det betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut (unntatt barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade) må betale egenandel fra første behandling.

Det forventes at om lag 300 000 brukere vil få frikort egenandelstak 2 automatisk i 2017. I 2016 var det om lag 45 000 som oppnådde frikortet. Den store endringen skyldes i hovedsak avviklingen av sykdomslisten, og at personer som tidligere ikke har søkt om frikort nå vil få det tilsendt automatisk. 

Mer informasjon om frikortordningene finnes på helsenorge.no/frikort