Selv om omfanget av pasientskader er uendret på nasjonalt nivå, har flere helseforetak oppnådd en nedgang. Særlig helseforetak som hadde et høyt nivå av pasientskader i utgangspunktet, merker en positiv endring. Datagrunnlaget gjør at målingene ikke er egnet til sammenligning mellom helseforetak. 

Les rapporten 

Fortsatt en jobb å gjøre

– Det er godt å se at flere helseforetak har en nedgang i pasientskader, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Mange av de som legges inn på sykehus kommer ut med en skade de ikke hadde til å begynne med. Det er en belastning for den enkelte pasienten, og det bidrar også til økte kostnader og lengre helsekøer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ifølge OECD utgjør behandling av pasientskader hele 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. Tall fra Sverige anslår om lag det samme. Det betyr at store summer hvert år går til å behandle pasientskader som kunne vært unngått.

Helseforetakene må jobbe systematisk med pasientskader

Helse- og omsorgsdepartementet har et mål om å redusere antallet pasientskader i Norge med 25 prosent fra 2012 til 2018.

– Mange sykehus gjør mye godt arbeid for å forebygge skader i dag, men vi er langt unna målet om reduksjon av pasientskader på nasjonalt nivå. Ledelsen i norske sykehus, helseforetak og regionale helseforetak må jobbe enda mer målrettet for å redusere pasientskader der omfanget er størst, sier Guldvog.