​Forslaget er en del av Helfos anbefaling til ny kontorstruktur for å oppnå sterkere fagmiljøer og mer effektiv ressursutnyttelse. Det vil innebære at cirka 160 av Helfos 555 medarbeidere får tilbud om nytt arbeidssted.

Anbefalingen til ny kontorstruktur er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet og skal behandles av Helfos medbestemmelsesapparat før saken sendes tilbake til Helsedirektoratet, og deretter til beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helfo anbefaler at endringen gjennomføres i løpet av de neste 2-3 årene. Kontorstedene vil tidligst legges ned 1. juli 2019, og endringene i kontorstruktur skal være gjennomført innen utløpet av 2020.

Les mer hos Helfo