​Undersøkelsen blir utført samtidig over hele Europa for å få kunnskap om seksuell helse og levekår blant homofile menn, bifile menn og andre menn som er tiltrukket av menn (inkludert transmenn).

Spre informasjon om undersøkelsen

– Vi oppfordrer alle som jobber i helsesektoren til å spre informasjon om undersøkelsen, fordi den kan gi ny kunnskap til både deltagere og oss som jobber for å forbedre tjenestene, sier Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

«Vi ønsker alle god sex med mindre risiko» er slagordet for undersøkelsen. Svarene vil hjelpe frivillige organisasjoner og helsemyndighetene til å bedre tilbudene for menn som har sex med menn, slik at flere kan ha et godt og trygt seksualliv.

- Menn som har sex med menn og transmenn rammes i større grad enn andre av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. EMIS vil gi oss viktig kunnskap for å gjøre de riktige tiltakene og for å legge til rette for at alle skal kunne ha gode liv. Vi vil også få nyttig informasjon om hvordan dagens tilbud brukes og hvordan de fungerer, sier Myrberg.

I undersøkelsen får man spørsmål om kjærlighetsforhold, forhold som angår seksuallivet, hvordan vi oppfatter risiko og forholdsregler ved sex, og bruk av helsetjenester.
- Deltagere kan også lære noe nytt om hiv, sikrere sex, om PEP og PrEP eller rett og slett om seg selv, sier Myrberg.

Fakta: Hva er EMIS II?

EMIS står for Europeisk MSM internettstudie, og er tilgjengelig på www.emis2017.eu. Den første utgaven av denne spørreundersøkelsen (2010) rekrutterte 181 000 menn i Europa, der over 2000 respondenter var fra Norge.

Undersøkelsen er tilgjengelig på 33 språk, og spørsmålene er utviklet i et nettverk av 70 akademikere, folkehelseaktører og lhbti-representanter ledet av Sigma Research ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.

I Norge er det Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helseutvalget for bedre homohelse som administrerer undersøkelsen. Undersøkelsen er helt anonym, og det blir ikke lagret noe informasjon som kan gjøre at andre kan identifisere de som svarer.
De anonyme svarene vil bli brukt av forskere i de landene som deltar i studien, og i Norge er det Folkehelseinstituttet som vil behandle datamaterialet. EMIS 2017 finansieres av det europeiske helseprogrammet 2014-2020.

I 2010-undersøkelsen ble det blant annet gjort funn om stigmatisering som har vært viktig i utforming av hvordan møtet med helsetjenester bør være.

- Det var stor respons i forrige undersøkelse, og studien ble godt mottatt av lhbti-aktører fordi den også setter søkelys på det viktige arbeidet det er å tilpasse tilbud til alle grupper i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle menn i målgruppen til å delta, sier Myrberg.

Resultatene vil i løpet av 2018 være tilgjengelige på studiens hjemmeside www.esticom.eu.