De fleste bruker i dag nettbrett og smarttelefoner som selvfølgelige digitale verktøy i hverdagen. Mange eldre står på utsiden fordi de ikke behersker teknologien, og Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i to år gitt støtte til ulike opplæringskurs for eldre i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Redusere ensomhet

Målet med opplæringen av eldre som teknologibrukere har vært å bidra til styrking og vedlikehold av eldre menneskers sosiale nettverk, for å forhindre eller redusere ensomhet i den eldre aldersgruppen.

Utviklingsprosjektet "Sosial digital kontakt for å mobilisere mot ensomhet blant eldre" er fulgt av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Den første rapporten som kom i 2016 viste at flere eldre har fått kompetanse i å mestre relevante verktøy. En ny rapport fra andre prosjektår, "Mobilisering mot ensomhet blant eldre", er basert på kvalitative intervjuer med kursledere og deltakere.

Nyttig teknologi

Dette er noen av funnene:

  • Teknologien må ha nytteverdi for de eldre, som å kommunisere på Skype, Facetime, få informasjon fra Nav, bruke nettbank, digipost, og apper til å lese aviser og finne bussruter.
  • Eldre synes det er vanskelig å be familie om hjelp til å mestre digitale verktøy, og yngre familiemedlemmer går for fort frem når de skal lære bort hvordan verktøyene brukes.
  • Det kan være lettere for eldre å organisere digitale sosiale møter, enn fysiske møter. Dette krever imidlertid teknologikompetanse.
  • Behov for standardiserte og godt planlagte kurs tilpasset deltakernes nivå, og med få deltakere.
  • Behov for oppfølging underveis og etter kurs.
  • Barrierer for å ta i bruk teknologi kan være: Redsel for å gjøre uopprettelige feil, frykt blant eldre selv for at høy alder gjør det vanskeligere å lære nye ting, dårlig ergonomi for smarttelefoner og mangelfull veiledning ved kjøp

Ønsker drop in-tjeneste

Både kursledere og eldre deltakere er opptatt av å inkludere flest mulig på kurs, og er bekymret for gapet mellom de som behersker og de som ikke behersker teknologien. De eldre som har gått på kurs forteller om daglig mestringsfølelse ved å kunne bruke mobiltelefon og lesebrett. De ønsket ikke nødvendigvis å gå på kurs i utgangspunktet, men følte seg forpliktet til å gå da de fikk tilbudet. I ettertid er de likevel fornøyd med gjennomføringen og ser gjerne at det blir utviklet oppfølgingstiltak som f.eks. drop-in-tjenester.