Målgruppen er helsepersonell utdannet i land utenfor EU/EØS og Sveits som har fått beskjed fra Helsedirektoratet eller tidligere Statens autorisasjonskontor, om at de må gjennomføre kurset for å oppnå autorisasjon.

 

Påmeldingsfrist er 13. oktober. Kurset har oppstart 17. oktober, og avsluttes med eksamen 13. og 14. desember.

 

Dersom du søkte om autorisasjon før 1. januar 2017, og fikk vedtak om at du måtte gjennomføre kurs i nasjonale fag eller tilleggsutdanning og veiledet praksis, kan du omfattes av overgangsordningen mellom tidligere og ny autorisasjonsordning. Du må da søke autorisasjon på nytt senest 31. desember 2017 for å omfattes av overgangsordningen.

Dersom du er usikker på om du omfattes av overgangsordningen, kan du lese mer om overgangsordningen for autorisasjon.

For mer informasjon om kurset, se nederst under «Kursoversikt/Søk om plass» på Folkeuniversitetets sider.