​Hovedmålgruppen for rådene er behandlere og ledere innenfor psykisk helsevern (PH) for barn, unge og voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester er også aktuelle, da spesielt ved risikohåndtering.

Høringssiden 

Høringsfrist: 15. desember