Anslagsvis har over 70 000 personer i Norge en demenssykdom. Det gjelder over 80 prosent av personer som bor i sykehjem, og over 40 prosent av personer over 70 år som får hjemmetjenester. Antallet vil øke de neste tiårene.

Disse nye brosjyrene kan være til nytte for helsepersonell i dialogen med pasient og pårørende. Ved mistanke om demens er det viktig at man kommer tidlig til lege for å få satt diagnosen slik at riktige hjelpetiltak kan bli satt inn så raskt som mulig.
Tre ulike brosjyrer skal sammen gi svar på sentrale spørsmål innvandrere måtte ha om sykdommen.

  • Glemmer du oftere enn før?
  • Hva er demens?
  • Demens? Trenger dere hjelp?

Mer informasjon og lenke til brosjyrene