– Tre av fire AMK-sentraler i Helse Nord bruker nå Nødnett og det er en viktig dag for helseberedskapen i regionen. Det er all grunn til å gratulere Nordlandssykehuset, lokal prosjektledelse og alle som har vært involvert i arbeidet med dagen, forteller Bjørn Jarle Wiger, prosjektleder i Helsedirektoratet for nasjonal innføring av Nødnett i helsetjenesten.

– I tillegg til å ta i bruk Nødnett flytter AMK Bodø samtidig inn i et nytt flott bygg og samlokalisering med alarmsentralene til brann og politi*. Det er et imponerende stykke arbeid som er lagt ned og som nå er vel i havn. Det skal bli spennende å følge med på gevinster av dette samarbeidet i tiden fremover, avslutter Wiger.

– Over en lengre periode nå har vi testet utstyret og det skal bli spennende å ta i bruk løsningen fullt ut, forteller AMK-leder Marielle Bakklund. Erfaringer vi har gjort oss i testperioden er at vi med bruk av Nødnett får langt bedre dekning og talekvalitet enn i det gamle Helseradionettet. Jeg har forventninger til at vi får en mye mer sømløs måte å kommunisere på. Både internt i helsetjenesten, for eksempel mellom AMK, ambulansetjenesten og lege i vakt, men også mot politi og brann. –Dette blir en ny start med ny giv for oss med nytt utstyr, nye lokaler og samlokalisering med brann og politi. Jeg tror dette vil skape økt profesjonalisering og bedre tjenester for publikum, avslutter Bakklund.

– Innføringen av Nødnett har vært et spennende prosjekt med mye dyktige folk og god innsats blant alle de som har vært involvert i arbeidet, forteller Mattis Andreassen, lokal prosjektleder for innføringen av Nødnett ved, Nordlandssykehuset. –Områdeinstruktører og lokale instruktører har gjort en kjempejobb med opplæring av brukere fra kommune og spesialisthelsetjenesten. –De to siste år har planleggingen av samlokalisering i nytt bygg med brann og politi* og AMK gått parallelt. I dag har vi alle lov til å være stolte over den jobben som er gjort, avslutter Mattis Andreassen. 

AMK sentralen i Bodø er den tredje av de fire AMK sentralene i Helse Nord RHF som tar i bruk nytt kontrollromsutstyr for Nødnett. AMK Bodø og Nordlandssykehuset HF betjener ca.133 000 innbyggere i Salten, Lofoten og Vesterålen. Legevaktsentraler og akuttmottak i regionen tar i tråd med egen plan i bruk ny betjeningsløsning for Nødnett og telefoni (CICCS) i starten av 2017.

AMK sentralen i Tromsø tok i bruk Nødnett i februar i år og AMK Helgeland i oktober i 2015. Finnmarkssykehuset og AMK Finnmark bygger nytt sykehus og tar i bruk Nødnett i 2017.

Nødnett erstatter helsetjenestens analoge Helseradionett og blir den nye nasjonale kommunikasjonsløsningen for personell fra brann- og redningsetaten, politi og helsetjenesten. Innføringen av nødnett i kommune og spesialisthelsetjenesten ferdigstilles i 2017.

Landsdekkende utbygging av Nødnett ble ferdigstilt i september 2015 og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvaret for drift og videreutvikling av nødnettet i Norge. Helsetjenestens driftsorganisasjon HF på Gjøvik håndterer drift og brukerstøtte for nødnett i helsetjenesten.

* Politiet flytter sin operasjonssentral inn sammen med AMK og 110-sentralen i første halvår 2017