WHO erklærte 25. juli at ebolautbruddet i Kongo er avsluttet.

 Norge har, som et av få land i verden, utstyr til å transportere pasienter som har høy risiko for smitte, på en sikker måte. Vi har også personell som har nødvendig kompetanse for å gi opplæring i bruk av dette utstyret, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet bestemte at Norge skulle sende smittevernutstyr og et opplæringsteam til Den demokratiske republikken Kongo. Teamet bestod av tre personer fra CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus, og disse ga nødvendig opplæring i bruk av smittevernutstyret til WHO-personell i Kongo.

 Ved hjelp av disse mobile isolasjonsenhetene, kan man på en trygg måte frakte mennesker som er smittet av viruset til isolat, samtidig som de får behandling, utdyper Guldvog.

Isolasjonsenhetene er til internt bruk i Den demokratiske republikken Kongo.

Bakgrunnen for at det ble sendt smittevernutstyr er at Verdens helseorganisasjon (WHO) har aktivert EUs ordning for sivil beredskap, og etter anmodning fra EU har Norge bidratt i arbeidet med å stoppe ebola-utbruddet.  

 Les mer

Ebolautbruddet i Den demokratiske republikk Kongo er over (nyhetssak fra Folkehelseinstituttet) 

Norge bidrar til innsatsen mot ebolautbruddet i DR Kongo (nyhetssak fra Helse- og omsorgsdepartementet)

Oppdatert informasjon om eboalutbrotet i Kongo (nyhetssak Folkehelseinstituttet)