Høyest risiko første uken

Studien (wiley.com) fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo viser at overdoser utgjør hele 85 prosent av dødsfallene som skjer innen en uke etter endt soning. Undersøkelsen har sett på alle løslatelser fra norske fengsel mellom 2000–2015, totalt over 91.000 personer. I denne tidsperioden mistet i alt 493 personer livet av overdose i første halvår etter løslatelse. Risikoen for overdosedød er over dobbelt så stor den første uken enn i den andre uken.

Forebygging av overdosedødsfall

De siste årene er det lagt ned betydelig innsats for å komme frem til tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Som en del av Nasjonal overdosestrategi 2014–2017, har det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24–7 og Kriminalomsorgen ved hjelp av en bredt sammensatt ekspertgruppe kommet fram til fire tiltak.

Tiltak:

  • Innkomstsamtale med helse- og omsorgstjenesten i fengsel
  • Informasjon om overdosefare og livredning
  • Løslatelsessamtale, enten i gruppe eller individuelt
  • «Time i hånden». Konkrete avtaler med helsetjenesten, NAV, kommune og/ eller andre instanser ved løslatelse.

Utprøving og videre spredning av tiltak

For å vite om tiltakene og målingene fungerer i praksis, ble de i 2016 testet ut i pilotprosjekt i fengslene i Bergen, Trondheim og Hedmark. Fengslene ga i ettertid tilbakemelding om at det er ønskelig å videreføre tiltakene etter prosjektperioden. Pilotprosjektene ga økt kunnskap hos de ansatte og var gunstig for samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten i fengslene.

Tiltakene har blitt justert i etterkant av pilotprosjektet, og fremover skal de tas i bruk ved flere fengsler i Norge.

Innføring av tiltak i seks nye fengsler

Fengslene i Arendal, Indre Østfold, Halden, Stavanger, Sem og Nordre Vestfold skal i år være med på læringsnettverk for forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse. Over en periode på åtte måneder vil de arbeide med å innføre tiltakene i fengslene.

Læringsnettverket arrangeres av Kriminalomsorgen, og første samling er 29. og 30. mars.