​I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet (PDF) står det at; «Helsedirektoratet vil i 2017 stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet er innforstått med at omstillingskravet også vil medføre behov for en betydelig reduksjon i antatt ansatte i direktoratet.»

– Det vil ikke være mulig å møte budsjettutfordringene bare med effektiviseringstiltak og naturlig avgang.  Vi må planlegge med en bemanningsreduksjon på ca. 60 årsverk i 2017. Dette kommer i tillegg til en reduksjon på ca. 50 årsverk som vi har oppnådd i 2016, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

– Prosessen skal gjennomføres i tråd med statens regelverk og i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten. Vi er også opptatt av å ivareta informasjonsbehovet overfor alle berørte, sier helsedirektøren.

Nye måter å jobbe på

Målet med omstillingen er at Helsedirektoratet skal være enkelt, effektivt og samordnet. Det innebærer også nye måter å jobbe på.

– Samfunnsutviklingen krever at vi i enda større grad lytter til brukernes behov og forenkler tjenester, systemer og prosesser sier Guldvog.

Direktoratet skal samarbeide mer med hele helsetjenesten og bruke kompetansen i sektoren i større grad.

– Vi må møte nye kompetansebehov for å skape pasientens helsetjeneste, levere digitale brukergrensesnitt og forstå og utvikle helsesystemet for å møte nye områder som for eksempel persontilpasset medisin og velferdsteknologi, sier Guldvog.