Sukkerkampanjen #lørdagheleuka gikk på lufta i oktober 2017 og var spesielt utformet for å nå befolkningen i sosiale medier. Målgruppene var barn og unge mellom 9 og 13 år og foreldrene deres. Tema for kampanjen var hovedkildene til sukker, sukret drikke, sjokolade, godteri, kaker og kjeks – og at det fort kan bli mange søtsak-anledninger. 

Befolkningen, og særlig skolebarn og ungdom, spiser for mye sukker. Barn og unge spiser mer enn voksne. Ikke bare i forhold til egen kroppsvekt, men også det faktiske sukkerinntaket i vekt er større. For barn og unge er dette spesielt problematisk fordi sukkeret stjeler plassen til viktige næringsstoffer som de trenger både for å konsentrere seg, vokse og bevege seg.

– Vi har et stort ansvar når vi kommuniserer om folks levevaner og helsevalg. Kommunikasjonen skal fortelle om alvoret i å gjøre riktige valg for å unngå sykdom, samtidig som vi ikke skal gi folk en følelse av maktesløshet eller ta fra dem gleden over ting de liker. Derfor etterstreber vi å være tilstede der folk er og på måter folk liker, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund

Viktig å nå bredt

For å nå bredest mulig ut kjørtes kampanjen tre deler: digital kampanje i sosiale medier, samarbeid med fotballforbundet og landslagsprofiler, og samarbeid med forebyggende helsetjenester og tannhelsetjenesten. Det ble blant annet laget en serie filmer med Kevin Vågenes som hovedkarakter, til sosiale medier og web-tv, i tillegg til småfilmer med fotballprofilene. 

– Vi er opptatte av å bruke mulighetene i både gamle og nye kanaler. Av og til treffer vi ekstra godt, sånn som nå med den sukkersprøe hovedkarakteren, og med samarbeidet med fotballen. Da blir vi stolte over at vi har turt å være modige, og ydmyke og takknemlige overfor alle de gode støttespillerne i kampanjearbeidet. Selv synes vi den morer, inspirerer og forteller om alvoret på en og samme tid, og det er veldig hyggelig at det er flere med oss som mener det samme, avslutter Granlund.

Filmene fra kampanjen