I et brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet sendt 20. mai i år, er det feil om vår anbefaling. I brevet står det blant annet at Helsedirektoratet anbefaler at det er to jordmødre til stede ved hjemmefødsler.  Dette er ikke riktig.

Helsedirektoratet beklager at det er gitt feil opplysninger om anbefalingen.

I nasjonal retningslinje for hjemmefødsel står følgende anbefaling under «Krav til bemanning og kompetanse, kapittel 7.2:

 «Det anbefales at jordmor har en person til rådighet som kan bistå som assistent ved en planlagt hjemmefødsel».

Det er ikke spesifisert at det skal være to jordmødre til stede ved hjemmefødsler.

Den nasjonale retningslinjen er resultat av en omfattende prosess der jordmødre og leger har blitt enige om anbefalingene. Retningslinjen var på en omfattende høringsrunde før den ble utgitt i november 2012. Metode og kunnskapsgrunnlag er beskrevet i retningslinjen.