Dette viser tall per desember 2018 for alle fagområder. Helse Nord har for alle perioder høyere andel pasientkontakter som har passert planlagt tid. Per des 2018 hadde Helse Nord 13,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel på 8,9 prosent. På sykehusnivå varierer andelen som ikke fikk behandling innen planlagt tid fra 0,2 til 20,4 prosent

Fagområder med flest planlagte pasientkontakter er hjertesykdommer, øre-nese-hals sykdommer og øyesykdommer. Innen hjertesykdommer fikk 12,6 prosent av pasientene behandling senere enn planlagt, når man ser på tall for Norge. I helseregionene varierte andelen fra 8,8 til 16,5 prosent mens den på sykehusnivå varierte fra 0,5 til 29,8 prosent.  

PassertPlanlagtTid.jpg
Diagrammet viser andel pasientkontakter som har passert planlagt tid for fagområde hjertesykdommer. Alle RHF og Norge.  

De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som inngår i dette arbeidet.

Tall og grafer for nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten

I menyen velger du: Passert planlagt tid"