Tall på sykehusnivå viser at andelen varierer fra 0,2 til 17,2 prosent når man ser på alle fagområder. Fagområder med flest planlagte pasientkontakter er hjertesykdommer, øyesykdommer og øre-nese-hals sykdommer.

Innen fagområde hjertesykdommer er 13,4 prosent av pasientkontaktene forsinket når man ser på tall for hele landet. På regionsnivå varierer andelen fra 9,8 til 16,5 prosent mens den på sykehusnivå varierer fra 0,8 til 34,9 prosent.  

passert planlagt tid per aug 2018.jpg

Grafen viser andel pasientkontakter som har passert planlagt tid for fagområde hjertesykdommer. Alle RHF og Norge.  

 

De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som inngår i dette arbeidet.

Tall for indikatoren er rapportert fra RHF til Helsedirektoratet og gir et øyeblikksbilde ved utgangen av hver fjerde måned.

Tall og grafer for nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten

 I menyene velger du: "Styringsmål 1" og "Passert planlagt tid"