​Tall på sykehusnivå viser at andelen varierer fra 6,1 til 15 prosent når man ser på alle fagområder. Innen fagområde hjertesykdommer, varierer andelen fra 0,2 til 31,2 prosent. Innen fagområde rus, er laveste andelen 0,4 prosent mens den høyeste er 41,4 prosent.
Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom antall pasientkontakter og andel passert dato for behandling.


«Andelen pasientkontakter som passerer planlagt tid for behandling øker noe, det er riktig. Likevel er det verdt å merke seg at ni av ti pasientkontakter blir behandlet i tide. Så må vi følge med på den siste tidelen, og vi ønsker selvsagt at denne andelen minker,» sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

andel passert planlagt tid april 2018.JPGGrafen viser andel pasientkontakter som har passert planlagt tid. Alle fagområder, alle RHF og Norge

De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. IndikatorenAntall pasientkontakter som har passert planlagt tid inngår i dette arbeidet.

Tall for indikatoren er rapportert fra RHF til Helsedirektoratet og gir et øyeblikksbilde ved utgangen av hver fjerde måned.

Se tall og grafer for nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten
I menyene velger du: "Styringsmål 1" og "Passert planlagt tid"