Helsedirektoratet har i uke 26 utbetalt om lag 9 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. I 2016 var det 402 kommuner som hadde tjenestemottakere som kom inn under ordningen. Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2016, og midlene er knyttet til 7 927 tjenestemottakere.
Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.