Statistikk fra Norsk pasientregister 

DatoTittelFrekvens
​15.12.2017​Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, november 2017​Månedlig
15.1.2018Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, desember 2017Månedlig
15.2.2018​​Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, januar 2018Månedlig​
​15.3.2018​Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, februar 2018​Månedlig
​19.3.2018​​Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2017Tertial​
​19.3.2018​Aktivitetsdata, psykisk helsevern for voksne og TSB, årsdata 2017​Tertial
​19.3.2018​Aktivitetsdata, psykisk helsevern for barn og unge, årsdata 2017 ​Tertial
​19.3.2018​Aktivitetsdata for somatikk årsdata 2017 ​Tertial
19.3.2018 ​Aktivitetsdata for avtalespesialister innen somatikk og psykisk helsevern, årsrapport 2017 ​Tertial
13.4.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, mars 2018Månedlig
27.4.2018Personskadedata 2017Årlig
15.5.2018Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, april 2018Månedlig
15.6.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, mai 2018 Månedlig
28.6.2018Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2018 Tertial
28.6.2018Aktivitetsdata, psykisk helsevern for voksne og TSB, 1. tertial 2018Tertial
28.6.2018Aktivitetsdata, psykisk helsevern for barn og unge, 1. tertial 2018Tertial
28.6.2018Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2018Tertial
15.8.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, juni og juli 2018Månedlig
14.9.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, august 2018Månedlig
15.10.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, september 2018 Månedlig
25.10.2018Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2018Tertial
25.10.2018Aktivitetsdata, psykisk helsevern for voksne og TSB, 2. tertial 2018Tertial
25.10.2018Aktivitetsdata, psykisk helsevern for barn og unge, 2. tertial 2018Tertial
25.10.2018Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2018Tertial
15.11.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, oktober 2018Månedlig
15.12.2018Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, november 2018 Månedlig

 

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2018