Statistikk fra Norsk pasientregister 

DatoTittelFrekvens
13.1.2017Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, desember 2016Månedlig
15.2.2017​Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, januar 2017Månedlig​
​15.3.2017​Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, februar 2017​Månedlig
​16.3.2017​Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2016Tertial​
​16.3.2017Aktivitetsdata, psykisk helsevern for voksne og TSB, årsdata 2016​Tertial
​16.3.2017Aktivitetsdata, psykisk helsevern for barn og unge, årsdata 2016 ​Tertial
​16.3.2017Aktivitetsdata for somatikk årsdata 2016 ​Tertial
16.3.2017  30.3.2017 ​Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsrapport 2016 ​Tertial
14.4.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, mars 2017Månedlig
27.4.2017Personskadedata 2016Årlig
15.5.2017Ventelistestatistikk spesialisthelsetjenesten, april 2017Månedlig
​27.5.2017Styringsdata - kommunenes bruk av somatiske sykehus - årsdata 2016​Tertial
15.6.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, mai 2017 Månedlig
28.6.2017Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2017 Tertial
28.6.2017Aktivitetsdata, psykisk helsevern for voksne og TSB, 1. tertial 2017Tertial
28.6.2017Aktivitetsdata, psykisk helsevern for barn og unge, 1. tertial 2017 Tertial
28.6.2017Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2017 Tertial
15.8.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, juni og juli 2017 Månedlig
15.9.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, august 2017 Månedlig
13.10.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, september 2017 Månedlig
26.10.2017Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2017 Tertial
26.10.2017Aktivitetsdata, psykisk helsevern for voksne og TSB, 2. tertial 2017Tertial
26.10.2017Aktivitetsdata, psykisk helsevern for barn og unge, 2. tertial 2017 Tertial
26.10.2017Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2017Tertial
15.11.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, oktober 2017  Månedlig
15.12.2017Ventelistestatistikk, spesialisthelsetjenesten, november 2017 Månedlig

 

Sist faglig oppdatert: 16. august 2017