Registrere data

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Rapportere data

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned

2018

Dato Rapporterings
periode
Hva skal rapporteres
(se neste tabell for flere detaljer)
Januar3.1.1.- 31.12. 2017 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2017 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar2.1.1.- 31.12. 2017
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
 2.1.1.-31.01 2018Månedlig rapport
Mars2.1.1.- 28.2. 2018Månedlig rapport
April4.1.1.- 31.3. 2018Månedlig rapport
Mai3.1.1.- 30.4. 2018
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​11.​1.1.- 30.4. 2018​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 30.4. 2018
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni4.1.1.- 31.5. 2018Månedlig rapport
Juli3.1.1.- 31.6. 2018Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August2.1.1.- 31.7. 2018Månedlig rapport
September4.1.1.- 31.8. 2018
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​11.​1.1.- 31.8. 2018
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
25. 1.1.- 31.8. 2018
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober2.1.1.- 30.9. 2018Månedlig rapport
November2.1.1.- 31.10. 2018Månedlig rapport
Desember4.1.1.- 30.11. 2018Månedlig rapport
Januar 20193.1.1.- 31.12. 2018 (årsdata)Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2018 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar 20194.1.1.-31.12. 2018
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Innsending av data (kun elektronisk)

Helsedirektoratet har innført krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister for alle rapporende enheter. Kravet gjelder fra og med første rapportering av virksomhetsdata for 2017. Dette krever:

  • Tilgang til Norsk helsenett eller internett.
  • Installert elektronisk meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml som benyttes i helsesektoren.
  • Installert offentlige virksomhetssertifikat (PKI).
  • Foretaket har fylt ut skjema og sendt inn kontaktinformasjon.

 

Filinformasjon:

  • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
  • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett.
  • Filstørrelse Internett: maksimal filstørrelse er 20 Mb i ferdig pakket tilstand. Ved større forsendelser benyttes alternativ 2 for innsending av data.

NPR-melding

NPR-melding er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til Norsk pasientregister og for videreformidling av data fra Norsk pasientregister til andre helseregistre.

NPRs valideringsregler for NPK gir en oversikt over hvordan NPR behandler innrapporterte forsendelser. Formålet er dokumentasjon og åpenhet om valideringsregler som anvendes ved mottak av data i NPR sitt mottakssystem.

​Gjeldende versjon av NPR-melding
​Versjon​Filer​Informasjon
​XPR 53.1.2

XPR 53.1.2 Skjema (ZIP)

XPR 53.1.2 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Begrensninger (ZIP)

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2018
​​IPLOS 2018​IPLOS 2018 (ZIP)​Benyttes ved rapportering av IPLOS-data registrert i 2018
​NPR 53.1.1

NPR 53.1.1 Skjema.zip

NPR 53.1.1 Dokumentasjon.zip

NPR 53.1.1 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 53.1.1 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2017
​NPR 52.0.2

NPR 52.0.2 Skjema.zip

NPR 52.0.2 Dokumentasjon.zip

NPR 52.0.2 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 52.0.2 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 201​6
​NPR ​51.1.2

NPR 51.1.2 Skjema.zip

NPR 51.1.2 Dokumentasjon.zip

NPR 51.1.2 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 51.1.2 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2015
​ ​Versjon som er under arbeid
VersjonFiler​

XPR 54.0.0

Versjoner som er utgått​
VersjonFiler​
​NPR 53.0.0NPR 53.0.0 Skjema.zip
NPR 53.0.0 Dokumentasjon.zip
NPR 53.0.0 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 53.0.0 Begrensninger.zip
NPR ​52.0.1NPR 52.0.1 Skjema.zip
NPR 52.0.1 Dokumentasjon.zip
NPR 52.0.1 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 52.0.1 Begrensninger.zip
​NPR 52.0.0​​NPR 52.0.0 Skjema.zip
NPR 52.0.0 Dokumentasjon.zip
NPR 52.0.0 Spesiell dokumentasjon.zip
​NPR 51.1.1NPR 51.1.1 Skjema.zipNPR 51.1.1 Dokumentasjon.zip
NPR 51.1.1 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 51.0.0
​NPR 50.0.2​
​​NPR 50.0.1NPR 50.0.1 Skjema.zip
​NPR 50.0.0​​NPR 50.0.0 Skjema.zip

NPR-ident

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-ident som er en egen separat melding. NPR-ident skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spes.helsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Sist faglig oppdatert: 3. august 2018