Registrere data

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Rapportere data

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned

2019

Dato Rapporterings
periode
Hva skal rapporteres
(se neste tabell for flere detaljer)
Januar3.1.1.- 31.12. 2018 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2018 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar4.1.1.- 31.12. 2018
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
 4.1.1.-31.01 2019Månedlig rapport
Mars4.1.1.- 28.2. 2019Månedlig rapport
April2.1.1.- 31.3. 2019Månedlig rapport
Mai3.1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 30.4. 2019​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni4.1.1.- 31.5. 2019Månedlig rapport
Juli2.1.1.- 31.6. 2019Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August2.1.1.- 31.7. 2019Månedlig rapport
September3.1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober2.1.1.- 30.9. 2019Månedlig rapport
November4.1.1.- 31.10. 2019Månedlig rapport
Desember3.1.1.- 30.11. 2019Månedlig rapport
Januar 20203.1.1.- 31.12. 2019 (årsdata)Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2019 ​Årsrapport avtalespesialister 2019
Februar 20204.1.1.-31.12. 2019
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Krav til rapportering av data

 Gjeldende krav

Kommende krav

 Beskrivelse

Dato

Test og valideringstjeneste i NPR bør benyttes for å sikre korrekte NPR-meldinger

1.10.2019

Kun ​Meldingstyper og hodemelding i iht nasjonale krav godtas

​1.2.2010

Kun den versjonen av NPR-melding som gjelder for det året det rapporteres data for vil godtas

1.2.2020​

Meldinger som ikke validerer ifølge meldingsskjema blir avvist

1.2.2021

​Meldinger eller deler av melindg som ikke  validerer ifølge publiserte regelsjekker blir avvist

​1.2.2021

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

​Gjeldende versjon av NPR-melding
​Versjon

​Filer

​Informasjon

​XPR 54.0.0

​XPR 54.0.0 Skjema (ZIP)

XPR 54.0.0 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.0 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 54.0.0 Begrensninger (ZIP)

​Gjelder fra 1. januar 2020
NB! Det vil komme en revisjon 54.0.1 den 1. oktober 2019
​XPR 53.1.3

​XPR 53.1.3 Skjema (ZIP)
XPR 53.1.3 Dokumentasjon (ZIP)
XPR 53.1.3 Spesiell dokumentasjon (ZIP)
XPR 53.1.3 Begrensninger (ZIP)

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2019
​XPR 53.1.2

XPR 53.1.2 Skjema (ZIP)

XPR 53.1.2 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Begrensninger (ZIP)

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2018
​ ​Versjon som er under arbeid
VersjonInformasjon​

XPR 54.0.1

Vil bli tilgjengelig 1. oktober 2019

Validering av NPR-melding

Tjeneste for validering av NPR-melding

Systemleverandører og andre med tilsvarende behov kan få validert NPR-meldinger som de har under utvikling. NPR har satt opp en egen tjeneste som mottar meldinger i systemer som er identisk med produksjon. Løsningen produserer en tilbakemelding i XML format. Tilbakemeldingen inneholder informasjon om mangler og feil og sendes på epost til kontaktperson oppgitt i meldingen. 

Ved bruk av tjenesten benyttes følgende informasjon om Norsk pasientregister:

 • edi-adresse: nprvalidering@edi.nhn.no 
 • HER-id: 121017 i henhold til NHN Adresseregister Prod

Forutsetninger for bruk av NPRs valideringstjeneste

 • Send kontaktinformasjon (navn og HER-id) til npr.support@helsedir.no
 • NPR registrerer kontaktinformasjon i meldingsutveklser og det er klart for mottak av valideringsmelding
 • Meldingen må sendes elektronisk via Norsk Helsenett i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket og hodemelding
 • Avsender må ha lastet ned NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister

Krav til hodemelding

 • Gyldig HER-id for avsender og mottaker
 • Kodeverk OID=8279 brukes for identifikasjon av meldingstype
 • Meldingstype kan eksempelvis være NPR_KJERNEMELDING. Meldingstype NPR Overføring er utgått og skal ikke brukes

Viktig krav til innhold i NPR-meldingen som skal valideres

 • Må inneholde avsenders organisasjonsnummer som er registrert i mottakers foretaksregister. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes, som er et fiktivt foretak i NPR sitt foretaksregister.
 • Teknisk kontaktperson skal ha gyldig epostadresse.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldingen.

For mer informasjon om valideringtjenesten se infoskriv (PDF) 

Valideringsregler

 • NPRs test og valideringstjeneste stiller krav til skjemavalidering og andre regler som også er publisert i informasjonsmodellen (NPR-melding).
 • NPRs valideringsregler for NPK gir en oversikt over hvordan NPR behandler innrapporterte forsendelser. Formålet er dokumentasjon og åpenhet om valideringsregler som anvendes ved mottak av data i NPR sitt mottakssystem.

NPR-ident

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-ident som er en egen separat melding. NPR-ident skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spes.helsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Sist faglig oppdatert: 10. april 2019