Registrere data

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Rapportere data

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned

2019

Dato Rapporterings
periode
Hva skal rapporteres
(se neste tabell for flere detaljer)
Januar3.1.1.- 31.12. 2018 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2018 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar4.1.1.- 31.12. 2018
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
 4.1.1.-31.01 2019Månedlig rapport
Mars4.1.1.- 28.2. 2019Månedlig rapport
April2.1.1.- 31.3. 2019Månedlig rapport
Mai3.1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 30.4. 2019​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni4.1.1.- 31.5. 2019Månedlig rapport
Juli2.1.1.- 31.6. 2019Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August2.1.1.- 31.7. 2019Månedlig rapport
September3.1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober2.1.1.- 30.9. 2019Månedlig rapport
November4.1.1.- 31.10. 2019Månedlig rapport
Desember3.1.1.- 30.11. 2019Månedlig rapport
Januar 20203.1.1.- 31.12. 2019 (årsdata)Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2019 ​Årsrapport avtalespesialister 2019
Februar 20204.1.1.-31.12. 2019
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Krav til rapportering av data

 Gjeldende krav

Kommende krav

 Beskrivelse

Dato

Meldingstyper og hodemelding skal være i tråd med nasjonale krav

1.10.2019

Test og valideringstjeneste i NPR skal benyttes for å sikre korrekte NPR-meldinger

1.10.2019

Meldinger som ikke validerer ifølge meldingsskjema blir avvist

1.2.2020

Episoder som ikke validerer ifølge tekniske regelsjekker blir avvist

1.2.2021

Validering av NPR-melding

Tjeneste for validering av NPR-melding

Systemleverandører og andre med tilsvarende behov kan få validert NPR-meldinger som de har under utvikling. NPR har satt opp en egen tjeneste som mottar meldinger i systemer som er identisk med produksjon. Løsningen produserer en tilbakemelding i XML format. Tilbakemeldingen inneholder informasjon om mangler og feil og sendes på epost til kontaktperson oppgitt i meldingen. 

Ved bruk av tjenesten benyttes følgende informasjon om Norsk pasientregister:

 • edi-adresse: nprvalidering@edi.nhn.no 
 • HER-id: 121017 i henhold til NHN Adresseregister Prod

Forutsetninger for bruk av NPRs valideringstjeneste

 • Send kontaktinformasjon (navn og HER-id) til npr.support@helsedir.no
 • NPR registrerer kontaktinformasjon i meldingsutveklser og det er klart for mottak av valideringsmelding
 • Meldingen må sendes elektronisk via Norsk Helsenett i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket og hodemelding
 • Avsender må ha lastet ned NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister

Krav til hodemelding

 • Gyldig HER-id for avsender og mottaker
 • Kodeverk OID=8279 brukes for identifikasjon av meldingstype
 • Meldingstype kan eksempelvis være NPR_KJERNEMELDING. Meldingstype NPR Overføring er utgått og skal ikke brukes

Viktig krav til innhold i NPR-meldingen som skal valideres

 • Må inneholde avsenders organisasjonsnummer som er registrert i mottakers foretaksregister. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes, som er et fiktivt foretak i NPR sitt foretaksregister.
 • Teknisk kontaktperson skal ha gyldig epostadresse.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldingen.

For mer informasjon om valideringtjenesten se infoskriv (PDF) 

Valideringsregler

NPRs valideringsregler for NPK gir en oversikt over hvordan NPR behandler innrapporterte forsendelser. Formålet er dokumentasjon og åpenhet om valideringsregler som anvendes ved mottak av data i NPR sitt mottakssystem.

NPR-melding

NPR-melding er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til Norsk pasientregister og for videreformidling av data fra Norsk pasientregister til andre helseregistrer.

​Gjeldende versjon av NPR-melding
​Versjon​Filer​Informasjon
​XPR 53.1.3

​XPR 53.1.3 Skjema (ZIP)
XPR 53.1.3 Dokumentasjon (ZIP)
XPR 53.1.3 Spesiell dokumentasjon (ZIP)
XPR 53.1.3 Begrensninger (ZIP)

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2019
​XPR 53.1.2

XPR 53.1.2 Skjema (ZIP)

XPR 53.1.2 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Begrensninger (ZIP)

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2018
​​IPLOS 2018​IPLOS 2018 (ZIP)
​Benyttes ved rapportering av IPLOS-data registrert i 2018
​NPR 53.1.1

NPR 53.1.1 Skjema.zip

NPR 53.1.1 Dokumentasjon.zip

NPR 53.1.1 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 53.1.1 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2017
​NPR 52.0.2

NPR 52.0.2 Skjema.zip

NPR 52.0.2 Dokumentasjon.zip

NPR 52.0.2 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 52.0.2 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 201​6
​NPR ​51.1.2

NPR 51.1.2 Skjema.zip

NPR 51.1.2 Dokumentasjon.zip

NPR 51.1.2 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 51.1.2 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2015
​ ​Versjon som er under arbeid
VersjonFiler​

XPR 54.0.0

Versjoner som er utgått​
VersjonFiler​
​NPR 53.0.0NPR 53.0.0 Skjema.zip
NPR 53.0.0 Dokumentasjon.zip
NPR 53.0.0 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 53.0.0 Begrensninger.zip
NPR ​52.0.1NPR 52.0.1 Skjema.zip
NPR 52.0.1 Dokumentasjon.zip
NPR 52.0.1 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 52.0.1 Begrensninger.zip
​NPR 52.0.0​​NPR 52.0.0 Skjema.zip
NPR 52.0.0 Dokumentasjon.zip
NPR 52.0.0 Spesiell dokumentasjon.zip
​NPR 51.1.1NPR 51.1.1 Skjema.zipNPR 51.1.1 Dokumentasjon.zip
NPR 51.1.1 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 51.0.0
​NPR 50.0.2​
​​NPR 50.0.1NPR 50.0.1 Skjema.zip
​NPR 50.0.0​​NPR 50.0.0 Skjema.zip

NPR-ident

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-ident som er en egen separat melding. NPR-ident skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spes.helsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2019