Registrere data

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Rapportere data

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned

2018

Dato Rapporterings
periode
Hva skal rapporteres
(se neste tabell for flere detaljer)
Januar3.1.1.- 31.12. 2017 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2017 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar2.1.1.- 31.12. 2017
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
 2.1.1.-31.01 2018Månedlig rapport
Mars2.1.1.- 28.2. 2018Månedlig rapport
April4.1.1.- 31.3. 2018Månedlig rapport
Mai3.1.1.- 30.4. 2018
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​11.​1.1.- 30.4. 2018​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 30.4. 2018
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni4.1.1.- 31.5. 2018Månedlig rapport
Juli3.1.1.- 31.6. 2018Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August2.1.1.- 31.7. 2018Månedlig rapport
September4.1.1.- 31.8. 2018
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
​11.​1.1.- 31.8. 2018
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
25. 1.1.- 31.8. 2018
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober2.1.1.- 30.9. 2018Månedlig rapport
November2.1.1.- 31.10. 2018Månedlig rapport
Desember4.1.1.- 30.11. 2018Månedlig rapport
Januar 20193.1.1.- 31.12. 2018 (årsdata)Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
​10.​1.1.- 31.12. 2018 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar 20194.1.1.-31.12. 2018
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Innsending av data (kun elektronisk)

Helsedirektoratet har innført krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister for alle rapporende enheter. Kravet gjelder fra og med første rapportering av virksomhetsdata for 2017. Dette krever:

 • Tilgang til Norsk helsenett.
 • Installert elektronisk meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml som benyttes i helsesektoren.
 • Installert offentlige virksomhetssertifikat (PKI).
 • Foretaket har fylt ut skjema og sendt inn kontaktinformasjon.

Filinformasjon:

 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett.
 • Filstørrelse Internett: maksimal filstørrelse er 20 Mb i ferdig pakket tilstand. Ved større forsendelser benyttes alternativ 2 for innsending av data.

Validering av NPR-melding

Tjeneste for validering av NPR-melding

Systemleverandører og andre med tilsvarende behov kan få validert NPR-meldinger som de har under utvikling. NPR har satt opp en egen tjeneste som mottar meldinger i systemer som er identisk med produksjon. Løsningen produserer en tilbakemelding i XML format. Tilbakemeldingen inneholder informasjon om mangler og feil og sendes på epost til kontaktperson oppgitt i meldingen. 

Ved bruk av tjenesten benyttes følgende informasjon om Norsk pasientregister:

 • edi-adresse: nprvalidering@edi.nhn.no 
 • HER-id: 121017 i henhold til NHN Adresseregister Prod

Forutsetninger for bruk av NPRs valideringstjeneste

 • Send kontaktinformasjon (navn og HER-id) til npr.support@helsedir.no
 • NPR registrerer kontaktinformasjon i meldingsutveklser og det er klart for mottak av valideringsmelding
 • Meldingen må sendes elektronisk via Norsk Helsenett i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket og hodemelding
 • Avsender må ha lastet ned NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister

Krav til hodemelding

 • Gyldig HER-id for avsender og mottaker
 • Kodeverk OID=8279 brukes for identifikasjon av meldingstype
 • Meldingstype kan eksempelvis være NPR_KJERNEMELDING. Meldingstype NPR Overføring er utgått og skal ikke brukes

Viktig krav til innhold i NPR-meldingen som skal valideres

 • Må inneholde avsenders organisasjonsnummer som er registrert i mottakers foretaksregister. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes, som er et fiktivt foretak i NPR sitt foretaksregister.
 • Teknisk kontaktperson skal ha gyldig epostadresse.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldingen.

For mer informasjon om valideringtjenesten se infoskriv (PDF) 

Valideringsregler

NPRs valideringsregler for NPK gir en oversikt over hvordan NPR behandler innrapporterte forsendelser. Formålet er dokumentasjon og åpenhet om valideringsregler som anvendes ved mottak av data i NPR sitt mottakssystem.

NPR-melding

NPR-melding er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til Norsk pasientregister og for videreformidling av data fra Norsk pasientregister til andre helseregistrer.

​Gjeldende versjon av NPR-melding
​Versjon​Filer​Informasjon
​XPR 53.1.3

​XPR 53.1.3 Skjema (ZIP)
XPR 53.1.3 Dokumentasjon (ZIP)
XPR 53.1.3 Spesiell dokumentasjon (ZIP)
XPR 53.1.3 Begrensninger (ZIP)

Benyttes ved rapportering av data registrert i 2019
​XPR 53.1.2

XPR 53.1.2 Skjema (ZIP)

XPR 53.1.2 Dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Spesiell dokumentasjon (ZIP)

XPR 53.1.2 Begrensninger (ZIP)

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2018
​​IPLOS 2018​IPLOS 2018 (ZIP)
​Benyttes ved rapportering av IPLOS-data registrert i 2018
​NPR 53.1.1

NPR 53.1.1 Skjema.zip

NPR 53.1.1 Dokumentasjon.zip

NPR 53.1.1 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 53.1.1 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2017
​NPR 52.0.2

NPR 52.0.2 Skjema.zip

NPR 52.0.2 Dokumentasjon.zip

NPR 52.0.2 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 52.0.2 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 201​6
​NPR ​51.1.2

NPR 51.1.2 Skjema.zip

NPR 51.1.2 Dokumentasjon.zip

NPR 51.1.2 Spesiell dokumentasjon.zip

NPR 51.1.2 Begrensninger.zip

​Benyttes ved rapportering av data registrert i 2015
​ ​Versjon som er under arbeid
VersjonFiler​

XPR 54.0.0

Versjoner som er utgått​
VersjonFiler​
​NPR 53.0.0NPR 53.0.0 Skjema.zip
NPR 53.0.0 Dokumentasjon.zip
NPR 53.0.0 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 53.0.0 Begrensninger.zip
NPR ​52.0.1NPR 52.0.1 Skjema.zip
NPR 52.0.1 Dokumentasjon.zip
NPR 52.0.1 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 52.0.1 Begrensninger.zip
​NPR 52.0.0​​NPR 52.0.0 Skjema.zip
NPR 52.0.0 Dokumentasjon.zip
NPR 52.0.0 Spesiell dokumentasjon.zip
​NPR 51.1.1NPR 51.1.1 Skjema.zipNPR 51.1.1 Dokumentasjon.zip
NPR 51.1.1 Spesiell dokumentasjon.zip
NPR 51.0.0
​NPR 50.0.2​
​​NPR 50.0.1NPR 50.0.1 Skjema.zip
​NPR 50.0.0​​NPR 50.0.0 Skjema.zip

NPR-ident

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-ident som er en egen separat melding. NPR-ident skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spes.helsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2018