Sentralbord

Sentralbord: 810 200 50
Telefon fra utlandet (from abroad): +47 24 16 30 00

E-postadresse

npr.felles@helsedir.no

Postadresse​

Helsedirektoratet, avd. Norsk pasientregister
Postboks 6173, Sluppen
7435 Trondheim
----
Egen postadresse til bruk for avtalespesialistene
Helsedirektoratet, avd. Norsk pasientregister
v/Avtalespesialistteam
Postboks 5744, Sluppen
7437 Trondheim

Besøksadresse ​

Helsedirektoratet, avd. Norsk pasientregister
Sluppenveien 12 C
7037 Trondheim ​

Fakturaadresse

Helsedirektoratet
Sentralt fakturamottak / DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar​​

Kontaktinformasjon om registrering og rapportering av data til NPR

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016