Teknologien

Teknologien i det nye nødnettet er bygget på den europeiske standarden TETRA, som er en forkortelse for Terrestrial Trunked Radio. Tetra er spesielt utviklet for nødkommunikasjon. Basert på rundt 4 000 funksjonelle krav fra nødetatene ble denne teknologien valgt. TETRA er designet med kryptering av luftgrensesnittet for å forhindre uautorisert avlytting.

Utstyr

I helsetjenesten er det to hovedbrukergrupper. De som skal bruke radioterminaler ute i felt og de som sitter på kontrollrommene.

Radiobrukere:

Ambulansepersonell og leger i vakt har fått utlevert en radioterminal som de har med seg ute på oppdrag på samme måte som med dagens Helseradioer.

I ambulansebiler, båter og helikoptre er gamle helseradioer erstattet med nye nødnettradioer. For ambulansebåter, snøscootere, motorsykler og ambulansehelikoptere er det levert spesialtilpassede radioterminaler.

Den nye radioen er lettere og mindre enn i Helseradionettet, om enn ikke like elegant som moderne smart-telefoner. Radioene er robuste og tåler tøff bruk og dårlig vær. I tillegg har de mange andre fordeler sammenlignet Helseradionettet:
 

 • Brukergrensesnittet minner om tidligere generasjon mobiletelefon.
 • Bedre radiodekning og talekvalitet.
 • Avlyttingssikret.
 • Felles radionett med egne etatsspesifikke talegrupper.
 • Felles talegrupper for kommunikasjon med samarbeidende ressurser.
 • Konferansemuligheter.
 • GPS for posisisjonering av radioterminalen.
 • Sikkerhetsknapp med prioritert.
 • Mulighet for å ringe til/fra offentlig telenett.

Kontrollromsoperatører

 • AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler har fått utstyr som kan betjene nødnettet og telefoni(ICCS/CICCS).
 • En av de vesentligste fordelene med den nye løsningen er bedre og umiddelbar oversikt over alle tilgjengelige ressurser – og raskere og mer effektivt utalarmering og anrop. Det er også enklere å sette opp konferanser mellom ressurser.
 • Nødnettutstyret som er levert til AMK-sentralene er integrert med AMIS (ressurs- og oppdragsstyring) og TransMed (kartsystem).

 

Sist faglig oppdatert: 11. november 2016