HDO har ansvar for å overvåke og løse det som måtte oppstå av tekniske feil og driftsforstyrrelser – både på kontrollrommene og på radioterminaler. Teknisk vedlikehold og daglig brukerstøtte løses i hovedsak via fjerntilgang.

HDOs brukerhjelp nås på:


 24/7 Telefon (08915)
 E-post (drift@hdo.no)
 Web-grensesnitt (drift.hdo.no)

  • Alle tjenester fra HDO dekkes gjennom avtaler som signeres før nødnettet tas i bruk. Drift- og brukerstøtte kan kontaktes hele døgnet hele året. Det inngås avtaler med underleverandører for å ha et feltapparat klart til å rykke ut og hjelpe på stedet og foreta lokal feilsøking.
  • HDO har også ansvar for å bistå helseforetakene og kommunene med installasjon av nødnettet, og tester all ny programvare og systemer som skal innføres. Organisasjonens rundt 40 ansatte holder til på Gjøvik.
  • I tillegg yter HDO teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med flytting, omgjøring, nybygg og annet for den medisinske nødmeldetjenesten.

Nødnett helse på Facebook

Facebookgruppen nødnett helse er opprettet for aktive og fremtidige brukere av nødnett (TETRA) ansatt i helsetjenesten. Dette er en lukket gruppe til uformell utveksling av brukererfaringer, informasjon og spørsmål rundt bruken av nødnett. Gruppen er begrenset til aktive og fremtidige brukere av nødnett i helsetjenesten med et ansettelsesforhold i kommune og eller spesialisthelsetjenesten.

Sist faglig oppdatert: 26. april 2017