Elektronisk kommunikasjon kan benyttes til oversendelse av resept til apotek, forutsatt at det det gjøres på en sikker måte. Det forutsetter at oversendelsen kan autentiseres og at taushetsbelagte helseopplysninger ikke kan komme på avveie.

Bruk av e-Resept er i samsvar med regelverket. Det samme vil gjelde for kryptert kommunikasjon per e-post.

For nærmere informasjon om hvilke krypteringsmåter som tilfredsstiller kravene, vises til Datatilsynet (datatilsynet.no). Ved kryptering er kravet til autentisering og sikring av resepten eller rekvisisjonens innhold oppfylt. Dersom e-posten sendes kryptert kan resepten eller rekvisisjonen være en skannet kopi med håndskrevet signatur. Ellers må det benyttes kvalifisert elektronisk signatur

 

Viktig med sikker identifikasjon

Oversendelse av resept fra rekvirent til apotek ved ukryptert e-post er ikke godkjent, selv med pasientens samtykke. Dette skyldes at en resept vil inneholde taushetsbelagte helseopplysninger om pasienten. Pasientens samtykke til usikker samhandling i form av e-post som ikke er kryptert, vil undergrave utviklingen av sikre kommunikasjonsløsninger i sektoren, og kan derfor ikke tillates.

Når det gjelder legemidler til bruk for dyr (eller fisk) er det ikke like strenge regler som på humanområdet. Samtidig vil det alltid være viktig å hindre formidling av falske resepter, særlig for legemidler som kan medføre skadelig bruk. Dette gjelder for legemidler både på veterinær- og humanområdet, Helsedirektoratet ser det derfor som viktig at sikker identifikasjon av rekvirent må skje både på veterinær- og humanområdet.

Les mer i:

Sist faglig oppdatert: 7. november 2018