​Bestilling av A-reseptblanketter

Bestill A-reseptblanketter (andvordgrafisk.no)

Rekvirenten må selv registrere seg i systemet, og det er opprettet et eget kunderegister som bygger på ID-nummer (hpr.nr.), navn, adresse og e-postadresse.

Hvis du har problemer med bestillingen, kontakt trykkeriet, Andvord Grafisk AS:
Tlf: 22 72 66 00
Faks: 22 65 69 66
E-post: ag@andvord.no

 

Bestilling av blåreseptblanketter

Bestill blåreseptblanketter (nav.no)

Blåreseptblanketten brukes ved forskrivning av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell med refusjon.

Hvis du ønsker ferdigtrykte blåreseptblanketter kan du bestille disse direkte fra trykkeriet.

Dersom du trenger passord: Send e-post til nav@granada.no

 

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2016