25. OKTOBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 10–15

​Målgruppe

Ansatte i kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner.

Om workshopen

En styrkebasert tilnærming til sosiale endringer har som antagelser at alle mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn har iboende ressurser og styrker. Forskning innen positiv psykologi og positiv organisasjonsforskning viser at vi vil lykkes bedre i utvikling av gode lokalsamfunn og utvikling av forebyggende tjenester når endringsarbeidet tar utgangspunkt i disse ressursene.

  • Bjørn Hauger ved Vrije Universitet, Belgia vil presentere det teoretiske og praktiske grunnlaget for styrkebaserte arbeidsmåter.
  • Elisabeth Paulsen fra Re kommune vil legge frem hvordan kommunen har arbeidet med styrkebaserte tilnærminger i en årrekke.
  • Andre kommuner vil fortelle hvorfor de ønsker å bruke styrkebaserte tilnærminger i sitt utviklingsarbeid med å skape gode lokalsamfunn.
  • Drøfting av muligheter for å jobbe styrkebasert i egen kommune for å fremme god psykisk helse og livskvalitet.

Påmelding og program

Påmelding (questback.com)

10.00–10.30
Åpning ved Helsedirektoratet og KS

Program for folkehelse og fremming av barn og unges psykiske helse i kommunen ved Yngve Carlson, KS

10.30–11.15
Fra styrkebaserte tjenester til styrkebasert kommune. Et utviklingsarbeid i Re kommune ved Elisabeth Paulsen, Re kommune.

11.15–12.00
Lunsj

12.00–14.35
Folkehelsearbeid som begeistrer! Styrkebaserte tilnærminger i det psykiske folkehelsearbeidet: Teorigrunnlag, arbeidsmåter og praktiske erfaringer ved Bjørn Hauger, doktorgradsstipendiat ved Vrije Universitet, Belgia

14.35–14.50
Hvorfor ønsker vi å jobbe på denne måten hos oss?
Ved Bent Olav Olsen, Fredrikstad kommune og Karoline Unnerud, Trøgstad kommune

14.50–15.00
Avslutning

Påmeldingsfrist 20. oktober 2016

skriv ut del på facebook del på twitter