22. APRIL

Radisson Blu Scandinavia

kl. 10.00 - 15.00

Påmelding (berg-hansen.no)

Påmeldingsfrist: 18. april.

Målet med workshopen

Målet med workshopen er å skape gode rammer for barn og unge. Derfor trenger vi innspill fra ungdom slik at vi kan gjøre systemene enda bedre. 
 
De som deltar kan han ha erfaring fra, eller ha interesse for, et eller flere av disse områdene:
  • Ungdom som faller, eller er i ferd for å falle, ut av skolen
  • Ungdom som på tross av utfordringer har gjennomført skolegang
  • Ungdom som finner alternative løsninger til skolegang
  • Ungdom med ulik minoritetsbakgrunn
  • Foreldres erfaringer
  • Andre perspektiv på barn, ungdom og skolegang
Alle med interesse for temaene er hjertelig velkomne!

Bakgrunn for workshopen

Workshopen er en del av 0-24 samarbeidet som Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet står bak.  
 
Det overordnende målet i 0-24 samarbeidet er at flere unge gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid. Målet er å avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak for bedre oppfølging av utsatte barn og unge.

Dekking av utgifter 

Helsedirektoratet dekker reise til og fra workshopen, samt mat og drikke mens vi er samlet. Vi dekker også en overnatting dersom det ikke lar seg gjøre å reise frem og tilbake på dagen, kontakt Janne.Kozar.Jalving@helsedir.no for å diskutere løsninger. 

Spørsmål om workshopen

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med: 
  • kristine.hartvedt@helsedir.no og tine.sveen@helsedir.no i Helsedirektoratet
  • ingrid.bruun@mhu.no, varamedlem mental helse ungdom

Påmeldingsfrist: 18. april