3. FEBRUAR

Thon Hotell Opera - Oslo

10-16

Det er mange forhold som påvirker barn og unges trivsel og mestring av hverdag og skole. Vi vil gjerne høre dine tanker om hva det kan være, og hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med å støtte barn og unge.

Vi som inviterer til workshop er brukerorganisasjoner og fem statlige direktorater.

Tema for workshopen

De fem direktoratene ønsker å jobbe tettere sammen for at barn og unge skal ha det bra. Vi er blant annet opptatt av barn og ungdoms rettigheter. Vi jobber med temaer som universell utforming, helse, utdanning, NAV, tilrettelegging, integrering, mobbing, barnevern, vold og overgrep.

På workshopen vil vi drøfte spørsmål knyttet til rettigheter, tilrettelegging og digitale informasjons- og rådgivningstjenester. Du kan i tillegg gjerne ta opp andre tema du mener er viktig at vi kjenner til. Vi ønsker å sikre deltagelse fra flest mulige ungdomsorganisasjoner fra hele Norge.

Har du tilretteleggingsbehov når det gjelder mat eller har andre behov, gi beskjed under påmeldingen. Påmeldingen er bindende.

Direktoratene dekker billigste reise til og fra workshopen, samt mat og drikke mens vi er samlet. Vi dekker også overnatting dersom det av helsemessige eller andre årsaker ikke lar seg gjøre å reise frem og tilbake på dagen. 

Kontakt on.ridesleh@gnivlaJ.razoK.ennaJ for å diskutere løsninger.

Med vennlig hilsen

Elevorganisasjonen, Mental helse ungdom, Norges Døveforbunds ungdom, Unge funksjonshemmede, Barn av rusmisbrukere, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.


Påmeldingsfrist: 25. januar