11. OKTOBER

Scandic St. Olavs plass, Oslo

Kl. 10-16

​Helsedirektoratet arrangerer fagdag om tobakk, tobakksavvenning og helse. Nasjonale hjelpetilbud, materiell og samtaleverktøy utviklet for veiledning i snus- og røykeslutt på frisklivssentralen vil bli presentert. En erfaren slutteveileder kommer og deler sine erfaringer. 

Praktisk informasjon

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne er grunnleggende i arbeidet med tobakksavvenning. Det blir ikke opplæring i metoden på kursdagen. På helsedirektoratet.no kan du lese mer om MI, og finne praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.  

Helsedirektoratet dekker kurset for deltakerne, men ikke utgifter til reise og ev. overnatting. Det vil bli servert lunsj, pausemat og kaffe/te.

Det er begrenset med plasser og ansatte ved frisklivssentraler vil ha førsteprioritet. 

Påmelding til Anna Naume Solem


Påmeldingsfrist 25. september 2017

skriv ut del på facebook del på twitter