27. NOVEMBER

Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo

Kl. 10.00 - 16.00

​Om kurset

Dette er en fagdag om tobakk, tobakksavvenning og helse. Materiell og samtaleverktøy utviklet for veiledning i snus- og røykeslutt på frisklivssentralen vil bli presentert. En slutteveileder fra praksisfeltet kommer og deler sine erfaringer. 

Målgruppe for kurset

Ansatte i frisklivssentraler. Kurset vil også være relevant for annet helsepersonell som skal tilby hjelp til tobakksavvenning. 

Praktisk informasjon

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne er grunnleggende i arbeidet med tobakksavvenning. Det blir ikke opplæring i metoden på kursdagen. På helsedirektoratet.no kan du lese mer om MI, og finne praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.  

Helsedirektoratet dekker kurset for deltakerne, men ikke utgifter til reise og eventuell overnatting. Det vil bli servert lunsj, pausemat og kaffe/te.

Thon Hotel Storo har holdt av noen rom for de som trenger overnatting, ta kontakt direkte med hotellet. 


Kurset er fulltegnet

Merk at kurset finner sted på Thon Hotel Storo som ligger  like ved Helsedirektoratets nye lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo. 


Kurset er fulltegnet