29. AUGUST

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 8.30–10.45

  • Hva er stress og mestring og hvordan påvirker de menneskers livskvalitet og helse?
  • Hvilken rolle spiller levekårene for menneskers stress og mestring?
  • Hva skyldes de depressive plagene hos unge?
  • Hvordan forklarer ungdom selv hva slags press de føler og hva som gjør dem stresset?

Med utgangspunkt i to nye publikasjoner vil det på frokostseminaret holdes to foredrag om beslektede tema av henholdsvis Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen og NOVA ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Program og påmelding

08.30–09.00: Frokost

09.00–09.10: Velkommen, ved Helsedirektoratet

09.10–09.40: Stress og mestring i et folkehelseperspektiv, ved professor Oddrun Samdal, Hemil-senteret, UIB

09.40–09.50: Spørsmål og kommentarer

09.50–10.20: Stress og press blant ungdom, ved forsker Ingunn Eriksen, NOVA/HIOA

10.20–10.45: Drøfting

Påmelding innen 24. august (questback.com)

Program og informasjon (PDF)

Om publikasjonene

Stress og mestring

Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen har på oppdrag fra Helsedirektoratet skrevet et notat om stress og mestring. Et formål med notatet er å belyse hvordan disse sentrale psykologiske begrepene kan forståes i et folkehelse-perspektiv. De miljømessige årsakene til stress på ulike nivåer og arenaer vil derfor bli presentert.

Notatet er skrevet av Oddrun Samdal, Bente Wold, Anette Harris og Torbjørn Torsheim.

Stress og press blant ungdom

I et nytt prosjekt har forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkt hva den store andelen selvrapporterte depressive plager hos ungdom kan skyldes. I media blir kroppspress og bruk av sosiale medier ofte trukket fram som en årsak til økningen i psykiske plager. NOVAs forskere har sett nærmere på hvordan ungdom tolker spørsmål om psykiske helseplager, slik dette kartlegges i de store spørreundersøkelsene rettet mot ungdom og hva som ligger bak ungdom selvrapporterte psykiske plager og skolepress, kroppsbilde og sosiale medier.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet. Rapporten er skrevet av Ingunn Marie Eriksen (prosjektleder), Mira Aaboen Sletten, Anders Bakken og Tilmann von Soest.

Påmeldingsfrist 24. august 2017