15.-16. MARS

Thon Hotell Opera

Kl. 11-17 / 8.30-13

Kurset er fulltegnet

Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene i befolkningen, og et undervurdert folkehelseproblem. Omtrent én av tre voksne sliter ukentlig med søvnen. Det virker negativt på humør, helse og livskvalitet.

Psykologisk behandling har vist seg å ha bedre effekt enn sovemedisiner både på kort og lang sikt, og man kan oppnå betydelig forbedring i søvnen med relativt enkle grep. Helt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

Om kurset

Kurset Sov godt er et søvnkurs utviklet av Helsedirektoratet for frisklivssentralene. Det man lærer på kurslederkurset kan også brukes som grunnlag for temaundervisning og individuell veiledning. Veiledning relatert til søvnproblemer er et satsingsområde for frisklivssentralene.

Hittil har dette vært et dagskurs, men vi ønsker å prøve et todagers kurs for å få mer tid til praktiske øvelser. Kursleder er psykolog Rakel Aasprang.

Målgruppe

Ansatte ved frisklivssentralene.

Praktisk informasjon

Dag 1: 11-17
Dag 2: 8.30-13.00 (lunsj)

Kurset arrangeres i Oslo, enten i Helsedirektoratet eller hos Thon Hotell Opera avhengig av budsjett og antall påmeldte.
Øvre grense for påmelding/deltakelse er 2 ansatte per frisklivssentral.

Det blir servert lunsj og kaffe/te.

Utgifter til reise og overnatting dekkes ikke av Helsedirektoratet. 

Påmelding

Send en e-post til Marianna.Tarasti@helsedir.no, og oppgi:

  • navn
  • arbeidssted
  • kontaktinfo
  • eventuelle allergier / spesielle hensyn

 

Kurset er fulltegnet