12.-13. SEPTEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, 0130 Oslo

 

Kurset gir grunnleggende kompetanse om hvordan veilede i snus- og røykeslutt på frisklivssentralen.

Kurset går over tre dager, inndelt i 2 + 1 dag. 

Del 1:

  • 12. september kl. 10-16: En fagdag om tobakk, tobakksavvenning og helse. Nasjonale hjelpetilbud og materiell og samtaleverktøy utviklet for veiledning i snus- og røykeslutt på frisklivssentralen vil bli presentert.
  • 13. september kl. 09-16: Undervisning og øvelser i motiverende intervju (MI) med vekt på snus- og røykeslutt.

Del 2:

  • 2. desember kl. 10-16: Obligatorisk oppfølgingsdag med motiverende intervju.

Før oppfølgingsdagen i desember skal det gjennomføres og sendes inn noen arbeidsoppgaver.

Program for kurset (PDF)

Praktisk informasjon

Helsedirektoratet dekker kurset for deltakerne, men ikke utgifter til reise og evt. overnatting. Det vil bli servert lunsj, pausemat og kaffe/te.

Det er begrenset med plasser, og ansatte ved frisklivssentraler vil ha førsteprioritet.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å sende en e-post til Marianna Tarasti.

Skriv «Påmelding til slutteveilederkurs» i emnefeltet, og oppgi navn, arbeidssted, kommune og eventuell matintoleranse.

Frist for påmelding: 22. august

skriv ut del på facebook del på twitter