26. APRIL

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10.30–15.30

​Om konferansen

Ny nasjonal retningslinje for mat og måltider i skolen ble lansert i oktober 2015. Målet er å bidra til å sikre gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig kvalitet på tilbudet av mat og drikke. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Helsedirektoratet inviterer i den anledning til skolemåltidskonferanse.

Mat og måltider i skolen har stor betydning for elevenes kosthold, trivsel og læring. Skolemåltidet kan også bidra til gode sosiale, mangfoldige og inkluderende arenaer. I tillegg vil gode rammer for skolemåltidet og et godt tilbud av mat og drikke på skolen potensielt være sosialt utjevnende og ha betydning for elevenes helse både på kort og lang sikt.

På konferansen vil vi drøfte hvordan man kan få til gode skolemåltid, samt løfte fram de gode eksemplene.

Målgruppe

Skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i AKS, kantinemedarbeidere, helsesøstre, tannhelsetjenesten og andre som jobber i eller med skolen.

Konferansen favner hele grunnskolen og videregående skole.

Høydepunkter på programmet

  • Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl
  • Professor Lene Frost Andersen vil legge fram noen tall fra ny Ungkost-undersøkelse
  • Flotte eksempler fra Osloskoler som har jobbet med mat- og drikketilbudet på skolen sin

Fullstendig program i invitasjonsbrevet (PDF)

Påmelding

Påmelding (navn, stilling, arbeidssted) til Janne Kozar Jalving: Janne.Kozar.Jalving@helsedir.no

Påmeldingsfrist: 20. april 2016

Konferansen er gratis og inkluderer lunsj.

Påmeldingen er bindende. Avmelding er kostnadsfritt til og med 20. april. Ved avmelding etter 20. april eller ikke oppmøte, vil faktura på 300 kroner blir tilsendt.

Kontaktinformasjon

Helsedirektoratet, Eva Rustad de Brisis: Eva.rustad.de.brisis@helsedir.no

 

skriv ut del på facebook del på twitter