28. MAI

Universitetsgaten 2, Helsedirektoratet

Kl. 09.00 - 11.00

Blant skoleelever i videregående i Norge benytter nesten 80 prosent av jentene, og litt over 50 prosent av guttene, sosiale medier i minimum en time hver dag. Samtidig melder Folkehelseinstituttet at andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år. Disse to utviklingstrekkene ses ofte i sammenheng i pressen, men studiene på feltet spriker og det er få norske eller nordiske studier som sier noe om hvorvidt økning i bruk av sosiale medier henger sammen med økningen i selvrapporterte psykiske helseplager. Helsedirektoratet inviterer til seminar og panelsamtale om temaet.

Program

09.00   Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker velkommen
09.05   "Ungdommers bruk og opplevelser av sosiale medier" ved Mari Velsand (direktør i Medietilsynet)
09.20   "Sosiale medier, stress og press" ved Ingunn Marie Eriksen (forsker ved NOVA/OsloMet)
09.35   "Sosiale medier i praksis, erfaringer fra tjenesten" ved Ida Uldal (Helsesøster i Namsos)
09.50   Kort pause
10.00   Ungdommer forteller om sin mediehverdag og hvordan de tror det påvirker dem.
10.30   Samtale med Mari Velsand, Bjørn Guldvog, Ingunn Marie Eriksen, Ida Uldal og noen av ungdommene.
11.00   Slutt

Påmelding

Påmelding sendes til Karl Kristian Bekeng.

Påmeldingsfrist: 26. mai