9. NOVEMBER

Auditoriet, Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

KL. 08.30-12.00

Program

Program for seminaret (PDF)

Påmelding

Innen 4.november til Ann.Evelyn.Irgesund@helsedir.no