9. JUNI

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10.30–12.45

​Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Helsedirektoratet har hatt et godt samarbeid på mange viktige områder over flere år. Men hvordan kan integrerings- og folkehelsearbeidet i større grad dra veksler på hverandres perspektiver, virkemidler og strategier?

Om seminaret

Seminaret vil belyse hvilke synergier og mulighetsrom som åpner seg når man ser disse to politikkområdene i sammenheng. Hvordan kommer dette til uttrykk i kommunenes arbeid med å fremme integrering, inkludering, livskvalitet og god helse? 

Målgruppe

Alle som jobber med folkehelse og med integrering, eller er opptatt av disse områdene.

Program og påmelding

Påmelding (questback.com)

10.30
Velkommen og innledning
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og Morten Tjessem, avdelingsdirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

10.50
Folkehelse og integrering – en policyanalyse
Arild Schou, seniorforsker NIBR og professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

11.15
Erfaring fra områdeløft i Trondheim kommune
Hilde Våbenø Markussen, programleder Områdeløft Saupstad-Kolstad, rådmannens fagstab

11.35
Lunsj

12.00
Empowerment, helse og sosiale nettverk for minoritetskvinner i Bydel Østensjø, Oslo
Vigdis Bodin Jensen, leder i Bøler frivillighetssentral

12.20
Innvandring, innvandrere og livskvalitet
Anders Barstad, Forsker II, SSB

Kontaktinformasjon

Arrangørene kan kontaktes gjennom Janne Strandrud i Helsedirektoratet.