6. SEPTEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 11–15.30

Seminar/workshop om effekt av fysisk aktivitet på fysisk og psykisk helse for barn og ungdom i skole (skille mellom statistisk sammenheng, effekt og kausalitet). Arrangeres av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Målgruppe

Alle som jobber i ungdomsskolen, helsevesenet og forskere.  

Påmelding og praktisk

Seminaret er gratis. Det er kun for påmeldte deltakere, og det er plassbegrensning (maks 120 plasser). Ved overtegning gis det plass til de 120 som først meldte seg på.

Seminaret blir strømmet live på Facebook og YouTube. Seminaret vil også være tilgjengelig på YouTube i ettertid.

Påmelding innen 31. august (udir.no)

  • ta med legitimasjon
  • vær ute i god tid da det tar tid å sluse alle deltakerne inn

Program

Seminaret har korte innlegg med tid til kommentar og spørsmål etter hvert innlegg.

Program i PDF.

11.00
Lunsj

11.30
Velkommen og introduksjon til programmet
Karl Skaar, Utdanningsdirektoratet

11.35
Erfaringer med økt fysisk aktivitet i Drammen
Utviklingsleder i Drammen kommune, Hilde Marie Schjerven

11.50
Erfaringer fra innføring og gjennomføring av økt fysisk aktivitet på Tastaveden ungdomsskole, Stavanger
Ungdomsskolelærere og FYSAK-prosjektledere, Ina Stråtveit og Eivind Thoresen, Stavanger

12.05
Henger alt sammen med alt annet? Er det mulig å kontrollere randomiserte forsøk i skolen? 
Rektor Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole

12.25
Effekt og kausalitet i skoleforskning
Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, Monica Melby-Lervåg

12.45
Hva vet vi om ungdom og sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse? 
Fagdirektør, Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet, Ellinor F. Major

13.05
Fysisk aktivitet og psykisk helse blant barn og unge: Forklaringsmodeller, metodologiske tilnærminger i forskning og utvalgte empiriske funn
Prof. Yngvar Ommundsen, Norges idrettshøgskole

13.25
Pause

14.05
Fysisk aktivitet, stillesittende adferd og symptomer på depresjon i barneårene
Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, NTNU, Silje Steinsbekk

14.25
Erfaringer fra ASK-studien, vi traff ikke alle med økt fysisk aktivitet
Førsteamanuensis, Geir Kåre Resaland, Høgskulen på Vestlandet

14.45
Hvilke effekter har økt fysisk aktivitet og kroppsøving på fysisk og psykisk helse og læringsmiljø?
Stipendiat Runar Solberg, Norges idrettshøgskole

15.05
School in motion (ScIM) – en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving på ulike utfallsvariabler blant elever på ungdomstrinnet
Førsteamanuens, prosjektleder, Elin Kolle, Norges idrettshøgskole

15.25
Avsluttende kommentarer
Olov Belander

Påmeldingsfrist 31. august 2017