6. SEPTEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 11–15.30

Seminar/workshop om effekt av fysisk aktivitet på fysisk og psykisk helse for barn og ungdom i skole (skille mellom statistisk sammenheng, effekt og kausalitet). Arrangeres av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Målgruppe

Alle som jobber i ungdomsskolen, helsevesenet og forskere.  

Påmelding og praktisk

Seminaret er gratis. Det er kun for påmeldte deltakere, og det er plassbegrensning (maks 120 plasser). Ved overtegning gis det plass til de 120 som først meldte seg på.

Innleggene vil strømmes.

Påmelding innen 31. august (udir.no)

 • ta med legitimasjon
 • vær ute i god tid da det tar tid å sluse alle deltakerne inn

Program

Seminaret har korte innlegg med tid til kommentar og spørsmål etter hvert innlegg:

 • Erfaringer med økt fysisk aktivitet i Drammen.
  Utviklingsleder i Drammen kommune, Hilde Marie Schjerven
 • Erfaringer fra innføring og gjennomføring av økt fysisk aktivitet på Tastaveden ungdomsskole, Stavanger
  Ungdomsskolelærere og FYSAK-prosjektledere, Ina Stråtveit og Eivind Thoresen
 • Henger alt sammen med alt annet? Er det mulig å kontrollere randomiserte forsøk i skolen? 
  Rektor Bjørn Bolstad, Ringstabekk skole
 • Effekt og kausalitet i skoleforskning
  Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, Monica Melby-Lervåg
 • Hva vet vi om ungdom og sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse? 
  Fagdirektør, Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet, Ellinor F. Major
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse blant barn og unge: Forklaringsmodeller, metodologiske tilnærminger i forskning og utvalgte empiriske funn
  Prof. Yngvar Ommundsen, NIH
 • Fysisk aktivitet, stillesittende adferd og symptomer på depresjon i barneårene
  Førsteamanuensis - Institutt for psykologi, NTNU, Silje Steinsbekk
 • Erfaringer fra ASK-studien, vi traff ikke alle med økt fysisk aktivitet
  Seksjonsleder Sigmund Alfred Anderssen, Norges idrettshøgskole
 • Hvilke effekter har økt fysisk aktivitet og kroppsøving på fysisk og psykisk helse og læringsmiljø?
  Stipendiat Runar Solberg, Norges idrettshøgskole
 • School in motion (ScIM) – en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving på ulike utfallsvariabler blant elever på ungdomstrinnet
  Førsteamanuens, prosjektleder, Elin Kolle, Norges idrettshøgskole 

Påmeldingsfrist 31. august 2017

skriv ut del på facebook del på twitter