24. OKTOBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

09.00-11.00

Om konferansen

Seminaret belyser alkoholens og legemidlenes virkninger på det ufødte barnet og hvordan forebygge medfødte russkader (FAS og FASD). Det presenteres undersøkelser som har kartlagt holdninger og erfaringer blant gravide samt helsepersonell.

Seminaret hører til kampanjen Alkoholfritt svangerskap, som begynner med dette fagseminaret.

Målgruppen er helsepersonell, ansatte i sosial- og helseetater, studenter, frivillige organisasjoner og media.

Program

Se hele programmet (PDF)

Hovedforelesere er:

  • Forsker Elin K. Bye, Folkehelseinstituttet (ca. kl. 9.15)
  • Nevropsykolog Gro Løhaugen og professor Jon Skranes, Regional kompetansetjeneste – Medfødte Russkader HSØ (ca. kl. 9.30)
  • Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (ca. kl. 10.00)

Påmelding

Seminaret er gratis. For å kunne delta kreves det påmelding via lenken nedenfor.

Send påmelding

Seminaret blir direktesendt på Helsedirektoratets Facebook-side.

Påmeldingsfrist: 20. oktober