21. JUNI

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 10.30–12

​Vi inviterer til seminaret «Hvordan har vi det i Norge?» i anledning at helseminister Bent Høie får overlevert en utredning fra Helsedirektoratet ved helsedirektør Bjørn Guldvog om hvordan vi kan få vite mer om livskvaliteten til befolkningen i Norge.

Opptak fra seminaret

Program

  • Velkommen og hovedpunkter fra utredningen om måling av befolkningens livskvalitet v/helsedirektør Bjørn Guldvog
  • Helse- og omsorgsdepartementet mottar utredningen v/Helse- og omsorgsminister Bent Høie
  • Hvordan er livskvaliteten i Norge? v/direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg
  • Fra tørre data til lokalt engasjement Erfaringer med bruk av befolkningsdata i en kommune - TBC
  • Kommentar v/professor i sosialmedisin Per Fugelli
  • Oppsummering og avslutning  v/helsedirektør Bjørn Guldvog

Endringer i programmet kan forekomme.

Påmelding

Påmelding seminar «Hvordan har vi det i Norge?» (questback.com)

Siste frist for påmelding er mandag 20. juni kl. 12.

Bakgrunn

Brutto nasjonalprodukt og andre økonomiske indikatorer gir viktig informasjon om hvordan det går i samfunnet, men kan vi sette likhetstegn mellom høy materiell velstand og et godt liv? Dette spørsmålet stilles i mange land og stadig flere tar til orde for at livskvalitet er et viktig supplerende perspektiv til eksisterende indikatorer. Menneskers opplevde livskvalitet, for eksempel målt som tilfredshet, livsglede og opplevelse av mening, kan i kombinasjon med data om helse og levekår som arbeid, inntekt og utdanning gi nyttig informasjon til en samfunnsplanlegging som har som formål å bygge ressurser og gode liv.

 

skriv ut del på facebook del på twitter