18. OKTOBER

KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Kl. 9–16

​Om konferansen

Konferansen setter søkelyset på og viser hvordan selvorganisert selvhjelp er et viktig bidrag til helsepuslespillet og hvordan dette verktøyet er et godt supplement til tilbudene som finnes i regi av helsevesenet og frivillige organisasjoner. Gjennom selvorganisert selvhjelp griper mennesker fatt i egne problemer og tar i bruk ubrukte ressurser. Fellesskap styrker mulighetene for endring.

Bli med og feire selvhjelpsarbeidet og få mer kunnskap om hvordan nettopp selvorganisert selvhjelp kan være et verktøy for å løfte det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet.

Program

Gjennom innleggene på konferansen vil det belyses:

  • at selvhjelp utløser menneskers kunnskap
  • hvorfor og hvordan selvhjelp er viktig for framtiden
  • hvorfor og hvordan selvhjelp bidrar i velferdssamfunnet
  • kunnskap om problemet som ressurs

Fullstendig program (selvhjelp.no)

Påmelding

Meld deg på via selvhjelp.no

Påmeldingsfrist 23. september 2016

skriv ut del på facebook del på twitter