4.-5. APRIL

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

 

Helsedirektoratets mål med konferansen er å øke den juridiske kompetansen hos saksbehandlere, samt å øke forståelsen for hvorfor arbeidet med alkoholloven og tobakkskadeloven er viktig.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen vil hovedsakelig være saksbehandlere i kommunene og i fylkesmannsembetene som jobber med salgs- og skjenkesaker, samt tilsyn med tobakksalg.

Foreløpig program

Konferansen vil inneholde en gjennomgang av alkoholloven og tobakkskadeloven med spesielt fokus på regelverk knyttet til søknadsbehandling, håndheving og ansvarlig alkoholhåndtering.

Dag 1

10.30 Registrering

11.00 Velkommen og oppstart av tema alkoholloven

13.00 Lunsj

14.00 Tema alkoholloven fortsetter

17.00 Slutt

19.30 Middag

Dag 2

9.00 Tema alkoholloven fortsetter

11.30 Lunsj

12.30 Parallellsesjon:

  • A: Plenum: Veiledning i tobakkskadeloven for kommunenes saksbehandlere
  • B: Seminar: Separat samling for fylkesmannsembetene

15.00 Slutt

Ønsker?

Problemstillinger som det er ønskelig å få belyst, kan sendes inn på: pbx130600fflk@helsedir.no

Praktisk info og påmelding

Helsedirektoratet dekker opphold, middag og én overnatting for alle deltakere. Deltakeravgift på kr. 500 vil tilkomme. Reisekostnader må dekkes av kommunene/embetene. Det er reservert én plass pr. kommune og to plasser pr. embete frem til første frist for påmelding, men meld gjerne på flere deltakere. Etter denne datoen vil vi fordele plasser etter "førstemann til mølla"-prinsippet.

Påmelding (berg-hansen.no)

Første frist for påmelding: 8. februar 2019