4.-5. APRIL

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

 

Helsedirektoratets mål med konferansen er å øke den juridiske kompetansen hos saksbehandlere, samt å øke forståelsen for hvorfor arbeidet med alkoholloven og tobakkskadeloven er viktig.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen vil hovedsakelig være saksbehandlere i kommunene og i fylkesmannsembetene som jobber med salgs- og skjenkesaker, samt tilsyn med tobakksalg.

Konferansen vil inneholde en gjennomgang av alkoholloven og tobakkskadeloven med spesielt fokus på regelverk knyttet til søknadsbehandling, håndheving og ansvarlig alkoholhåndtering.

Program

Dag 1           Torsdag 4. april

10.30 - 11.00   Registrering og kaffe med servering

11.00 - 11.15   Velkommen v/ statssekretær Anne Helene Wettermark Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet

11.15 - 12.00   Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

12.00 - 12.30 Nytt fra Helsedirektoratet v/ Tuva Norum

12.30 - 13.00  Presentasjon av ny digital håndbok - rundskriv til alkoholloven v/ Vibeke H. Marthinsen

13.00 - 14.00   Lunsj

14.00 - 15.15   Salgs- og skjenkebevillinger v/ Kristina Klæboe og Ingvild S. A. Riksfjord

  • Bevillingsperioden
  • Vandelskrav

15.15 - 15.30   Pause

15.30 - 16.30   Bevillingstyper v/ Kristina Klæboe og Vibeke H. Marthinsen

  • Nettsalg

  • Arrangementer, festivaler og ambulerende bevillinger

  • Utvidet kommunal bevilling og gårdssalg  

16.30 - 17.00   Neste generasjon forebygging – Bare du v/ Øystein Tveite

17.00               Slutt

19.30               Middag

Dag 2           Fredag 5. april

09.00 - 09.30  Kontroll og målstyrt kontrollvirksomhet v/ Kristian Ackenhausen, kontrolløransvarlig Næringsetaten, Oslo kommune

09.30 - 10.15   Reklameforbudet v/ Solveig Haukenes Aase  

10.15 - 10.30   Pause og utsjekk

10.30 - 11.15   Inndragning og prikktildelingssystemet v/ Solveig Haukenes Aase

11.15 - 11.30   Oppsummering v/ Øyvind Giæver

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 15.00   Parallellsesjon:

A: Plenum: Kommunens tilsyn med tobakksregelverket v/ Monica Edbo og Gunnhild S. Haukaas

B: Seminar: Separat samling for fylkesmannsembetene og KoRus om alkoholloven

15.00               Slutt

Ønsker?

Problemstillinger som det er ønskelig å få belyst, kan sendes inn på: pbx130600fflk@helsedir.no

Praktisk info og påmelding

Helsedirektoratet dekker opphold, middag og én overnatting for alle deltakere. Deltakeravgift på kr. 500 vil tilkomme. Reisekostnader må dekkes av kommunene/embetene.

Påmelding (berg-hansen.no)

Frist for påmelding: 20. mars 2019