9. NOVEMBER

Radisson Blu Plaza hotell, Oslo sentrum

Kl. 10.00-15.00

Hva omfatter pakkeforløpet?

Pakkeforløpet omfatter aktuelle instanser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, og skal ivareta det ufødte barnet og kvinnen med partner på best mulig måte.

De påmeldte til konferansen vil få tilsendt utkast til Gravide og rusmidler pakkeforløp om lag en uke før rådslaget.

Program for rådslaget

  • informasjon om pakkeforløpet
  • brukermedvirkning
  • forløpskoordinering og samhandling
  • stoppunkt / forløpstider
  • hvordan ivareta både fosteret og kvinnen
  • hvordan svangerskapsomsorgen bør legges opp for disse kvinnene

Endelig program vil publiseres på konferansesiden når det er klart. 

Målgruppen for konferansen 

Målgruppen for konferansen er kommuner og helseforetak, brukere, erfaringskonsulenter og pårørende, og andre som arbeider opp mot gravide og rusmidler.
Rådslaget er gratis. Deltakerne dekker selv reise og opphold. 

Påmeldingsfrist 1. november