30.-31. MAI

Scandic Bergen City

 

​Program 

Konferansen har tittelen "Døgnbehandling - en seng til nytte og besvær". 

Konferansen har hovedfokus på døgnbehandling innen psykisk helsevern for voksne og lederutfordringer knyttet til å sikre døgnbehandling til de pasientene som trenger det – på rett nivå, til rett tid og med et godt innhold som sikrer pasientens helsetjeneste.

Hvem er konferansen for? 

Invitasjonen er primært forbeholdt følgende grupper:

  • DPS-ledere
  • Ledere av døgnavdelinger innen psykisk helsevern for voksne
  • Ledelse på HF-nivå innen psykisk helsevern
  • Utvalgte brukerorganisasjoner
  • Utvalgte fagorganisasjoner

 Det er begrenset antall plasser. 

Påmelding

Påmelding via Berg-Hansen

Det er ingen konferanseavgift, men reise, dagpakker og opphold dekkes av deltakerne. 

Påmeldingsfrist 15. mars