30.-31. MAI

Scandic Bergen City

 

​Program 

Konferansen har tittelen "Døgnbehandling - en seng til nytte og besvær". 

Programmet er ikke endelig fastsatt, men vil ha hovedfokus på døgnbehandling innen psykisk helsevern for voksne, og lederutfordringer knyttet til å sikre døgnbehandling til de pasientene som trenger det – på rett nivå, til rett tid og med et godt innhold som sikrer pasientens helsetjeneste.

Vi har satt av tid til ulike tema som inkluderer både brukerperspektivet og lederperspektivet:

 • Døgnbehandling
  - et historisk og statistisk perspektiv
  - forventninger til tjenestene
  - innhold i behandlingen
 • Paneldebatt - "en seng til nytte og besvær"
 • Ledelse/styring, inkludert endringsledelse, sett fra ulike ståsteder og med gode eksempler

Invitasjon med program og informasjon om påmelding sendes ut i februar 2018. 

Hvem er konferansen for? 

Konferansen henvender seg til:

 • DPS-ledere
 • Ledere av døgnavdelinger innen psykisk helsevern for voksne
 • Ledelse på HF-nivå innen psykisk helsevern
 • Utvalgte brukerorganisasjoner
 • Utvalgte fagorganisasjoner

Påmelding

Informasjon om påmelding sendes ut i februar 2018. Det er ingen konferanseavgift, men reise, dagpakker og opphold dekkes av deltakerne.