3. NOVEMBER

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo

Kl. 9–15.30

​Om konferansen

Hvordan kan skolen, i samarbeid med helsesektoren, bidra til en god psykisk helse og livsmestring for barn og unge? Skolen er først og fremst en undervisningsinstitusjon som tilrettelegger for barn og unges læring. Helsesektoren forebygger og behandler psykiske vansker og lidelser. Men sektorene møtes i det felles målet om å fremme alle barn og unges psykiske helse og trivsel.

Vi kan ikke lære barn og unge å ha en god psykisk helse – den må legges til rette for og bygges gjennom hele oppveksten og utdanningsløpet. Det beste bidraget vi kan gi til en god psykisk helse for alle elever er at skolen og tjenestene med ansvar for barn og unge utfører sin unike samfunnsoppgave og arbeider godt sammen. 

Målgruppe

Ansatte i skolen og i tjenestene som samarbeider med skolen, skoleeiere på kommune eller fylkeskommunenivå, leder av tjenestene på kommunenivå, forskere og ansatte i kompetansemiljøer, i høyskole- og universitetsutdanningene, frivillig sektor, interesseorganisasjoner, direktorater og andre som er opptatt av temaet.

Program og påmelding

Deltagelse på konferansen er gratis og inkluderer 2-retters lunsj. Reise og eventuelt opphold bestilles og dekkes av den enkelte deltager.

Påmelding og program på konferansens nettside
(berg-hansen.no)

Kontakt

Dersom du har spørsmål om konferansen, ta gjerne kontakt med Marie Svendsen Næss, msv@udir.no.

Påmeldingsfrist 2. oktober 2017