28.-29. MARS

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er i 2019 inne i sitt tredje år. Siden programmets start i 2017 har det skjedd mye i kommuner, kompetansesentre, fou-miljøer og i organisasjoner.

Formål

Formålet med konferansen er å gi innsikt i de ulike delene av programmet, inspirere, være en drøftingsarena og gi mulighet for innspill til det videre arbeidet.

Målgruppe

Sentrale personer for folkehelsearbeidet i kommuner og fylker, lokale og regionale politikere, organisasjoner, kompetansesentre og forskningsmiljøer som arbeider med helsefremming og forebygging.

Program og påmelding

Det er begrenset med plasser. For at så mange kommuner som mulig skal få delta ber vi om at kun sentrale personer for folkehelsearbeidet melder seg på. Påmelding gjelder for deltagelse begge dagene.

Program og påmelding (berg-hansen.no)

Konferansen vil bestå av flere drøftingsarenaer, med ulike seminarer. Påmelding til disse seminarene gjøres på et senere tidspunkt. Påmeldte vil motta e-post med mer informasjon om dette.

Påmeldingsfrist: 28. februar